COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația Grup Local Pescăresc ”Dunărea Dolj” anunță finalizarea proiectului «Strategia de 
Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescăresc ”Dunărea Dolj”» finanțat prin Programul 
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, Prioritatea Uniunii PU4 -
Creșterea Gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.2 -
Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 
(inclusiv costuri de funcționare și animare) - Implementarea strategiilor locale pentru pescuit, în baza 
contractului de finanțare nerambursabilă 51/2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale prin Direcția Generală de Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
de Pescuit și Afaceri Maritime.
Valoarea totală alocată implementării Strategiei de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității este de 22.017.269,13 lei din care:
» 18.341.527,44 lei valoare alocată implementării proiectelor din POPAM;
Proiectul «Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescăresc ”Dunărea 
Dolj”» s-a implementat în perioada 2017-2023 în zona pescărească a Asociației GLP ”Dunărea Dolj” 
care este formată din 16 localități, și anume: Municipiul Băilești, Municipiul Calafat, Comuna Bistreț, 
Comuna Catane, Comuna Cârna, Comuna Cetate, Comuna Ciupercenii Noi, Comuna Ghidici, Comuna 
Gighera, Comuna Maglavit, Comuna Măceșu de Jos, Comuna Moțăței, Comuna Negoi, Comuna Piscu 
Vechi, Comuna Poiana Mare și Comuna Rast.
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare locală urmărește construirea unui pol de 
dezvoltare locală prin sprijinirea din punct de vedere economic, social și de mediu a comunităților 
tradiționale pescărești și focalizarea pe adevărata imagine a potențialului zonei crescând astfel numărul 
locurilor de muncă.
Măsurile prin care s-a implementat Strategia de dezvoltare locală au fost următoarele:
Măsura 1- Revigorarea turismului și mediului natural local prin investiții care să redea specificul
tradițional al zonei pescărești (17.496.233,03lei);
Măsura 3 - Diversificarea activităților din cadrul și în afara sectorului acvaculturii și pisciculturii
(845.294,41lei).
Persoană de contact: Florea Roxana, telefon 0351 427 925.
Asociația Grup Local Pescăresc ”Dunărea Dolj”
sat Basarabi, str. Parângului, nr. 7, Municipiul Calafat, jud. Dolj
Sediu secundar: strada Traian, nr. 32, Municipiul Calafat, jud. Dolj
Tel./Fax: 0351 427 925
E-mail: flagdunareadolj@gmail.co