Mihai Cotea poate fi primul primar cu o experiență vastă în atragerea fondurilor europene

Mihai Cotea poate fi primul primar cu o experiență vastă în atragerea fondurilor europene

Mihai Cotea este director executiv la o instituție care implementeză și gestionează fonduri europene în valoare de aproape jumătate de miliard de euro . ADI Oltenia este instituția care supervizează unul dintre cele mai mari masterplanuri pe fonduri europene din Romania . Nu este vorba numai despre atragerea de fonduri dar și despre gestionarea , implementarea și toate procedurile adiacente . Această instituție este creată la cererea Uniunii Europene pentru implementarea masterplanului de apă și canalizare realizat pe fonduri europene .

Prin această funcție este clar că a căpătat o experiență uriașă în domeniu fondurilor europene . Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia este constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi în scopul realizării în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Pentru prima dată Calafatul are șansa să aibă un primar cu o expertiză enormă în fonduri europene și dezvoltare , adică exact ceea ce lipsește orașului nostru .