Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 6 august 2022: Schimbarea la Faţă a Domnului - Cruce Roșie

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 6 august 2022: Schimbarea la Faţă a Domnului - Cruce Roșie

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 6 august 2022. Schimbarea la Față este cunoscută în popor şi sub denumire de Probojenia. Din Scriptură aflăm că Mântuitorul luând pe Petru, Iacov şi Ioan pe muntele Taborului, "s-a schimbat la față înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui că soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina, potrivit crestinortodox.ro.

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 6 august 2022. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit; pe Acesta ascultaţi-L". Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte" (Matei 17, 2-6; text paralel: Marcu 9, 2-7; Luca 9, 28-36).

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 6 august 2022. Schimbarea la Față ne descoperă că Hristos a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Prin firea omenească pe care a asumat-o, ne-a fost descoperită dumnezeirea Sa, scrie crestinortodox.ro. În acest sens, Sfinţii Părinţi afirma că "Hristos Se schimbă la Faţă, nu luând ceea ce nu era, nici preschimbându-Se în ce nu era, ci arătând ucenicilor ceea ce era, deschizându-le lor ochii şi făcându-i din orbi văzători".