Anunt Public!

Anunt Public!

SC TOP AGRO BUSINESS SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN ENERGIE SOLARA, CEF TOP AGRO “ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN ENERGIE SOLARA, CEF TOP AGRO”, propus a fi amplasat in Com. Ciupercenii Noi, Sat. Ciupercenii Noi, Tarla 80, parcela 54/1, Jud. Dolj. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj: http//:apmdj.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.