Restricţii şi supraveghere, în zona Ghidici si Piscu Vechi , din cauza pestei porcine africane

Restricţii şi supraveghere, în zona Ghidici si Piscu Vechi , din cauza pestei porcine africane

Pe 03.02.2022, pe platforma online a Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj s-a desfăşurat şedinţa Centrului Local de Combatere Bolilor (CLCB-CJSU) Dolj, la inițiativa DSVSA Dolj, urmare a confirmării pestei porcine africane la o exploataţie comercială de suine pe raza localităţii GHIDICI. A fost aprobat, prin Hotărârea nr. 29, PLANUL DE MĂSURI PENTRU FOCARUL DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ DIN EXPLOATAŢIA COMERCIALĂ DE SUINE, COD DE EXPLOATAŢIE RO0749079001, LOC.GHIDICI, T59 JUDEŢUL DOLJ.
DSVSA Dolj a stabilit, conform Reg. (UE) 687/2020, zonele de restricții, după cum urmează:
– o zonă de protecție în jurul focarului, de minimum 3 km, pe raza localităților: Ghidici – com. Ghidici, Piscu Vechi – com. Piscu Vechi.
– o zonă de supraveghere în jurul focarului, de minimum 10 km, care include și zona de protecție, pe raza localităților: Pisculeț – com. Piscu Vechi, Piscu Nou, Seaca de Câmp – com. Seaca de Câmp, Poiana Mare, Tunarii Vechi, Tunarii Noi – com. Poiana Mare, Rast, Rastu Nou.
DSVSA Dolj a întocmit ancheta epidemiologică, a luat măsuri de prevenire a răspândirii virusului pestei porcine africane și a impus restricții de mișcare a porcinelor, vehiculelor si persoanelor; a notificat ANSVSA, a notificat UAT-urile din zonele de restricții în vederea activării ULS, care vor adopta măsurile specifice pentru combaterea bolii: convocarea Unității Locale de Sprijin (ULS) ca parte componentă a CLCB Dolj, condusă de primar; stabilirea prin decizie a persoanelor, a măsurilor, a locului de îngropare a cadavrelor (coordonate GPS); a stabilit aprovizionarea cu materiale: dezinfectante, folie de material plastic pentru groapa și var care se împrăștie în curte și în adăpost după dezinfecție, informarea cetățenilor despre boală, respectarea măsurilor de biosecuritate, amenajarea la fiecare curte a tăvițelor cu dezinfectant-dezinfectoare pietonale.
Se vor institui filtre de dezinfecție la intrarea și ieșirea din piețe, târguri de legume și cereale. Vehiculele agricole, forestiere și hipo se vor dezinfecta cu pompe portabile, înainte de intrarea în localitate.
Se menține interdicția creșterii porcinelor în extravilan – stâne, cantoane, societăți agricole, clădiri dezafectate, precum și interdicția vânzării porcinelor în târgurile săptămânale.
DSVSA Dolj a solicitat informarea populației cu privire la cele menționate, cât și evitarea achiziționării de porcine și produse produse provenite de la acestea, de la persoane neautorizate și fără documente sanitar–veterinare
Pe 04.02.2022, pe raza județului Dolj erau declarate trei focare active la gospodăriile populației din Ghidici – două focare și Băilești – un focar.
DSVSA DOLJ solicită sprijinul cetățenilor pentru respectarea măsurilor de protecție și prevenire a bolii și va informa periodic cetățenii cu privire la evoluția și măsurile care trebuie respectate pentru a limita efectele bolii și răspândirea virusului.
De reţinut! ANUNȚAȚI ORICE SUSPICIUNE de pestă porcină africană la: medicul veterinar din localitate; DSVSA Dolj – TELVERDE 0351806830; 0351806832; 0251428386; office-dolj@ansvsa.ro
Responsabil comunicare – dr. RETEA Costică, director executiv adjunct.