Apel proiect

Apel proiect

Anunț privind lansarea apelurilor de primire proiecte nr. 8 pentru

Măsura 1 - Revigorarea turismului și mediului natural local prin investiții care să redea specificul tradițional al zonei pescărești

 

Denumire program: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Prioritate UE: Prioritatea Uniunii Europene 4

Măsura: III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescăresc ”Dunărea Dolj”

Nr. apel:8 – cod apel SMIS: POPAM/1075/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare - Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Măsura din SDL: Măsura 1 - Revigorarea turismului și mediului natural local prin investiții care să redea specificul tradițional al zonei pescărești.

·       Tipul apelului: competitiv cu termen limită de depunere;

·       Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 12.09.2022, ora 16:00;

·       Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 26.09.2022,ora 23.59;

·       Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 373.090,73 lei respectiv, 75.428,24 euro;

·       Cursul de schimb Euro-Ron: 1 euro = 4,9463 lei conform deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022;

·       Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse si respectiv atașate online cu semnătura electronica in sistemul MySmis2014, disponibil la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar in intervalul menționat mai sus.

·       Valoarea maxima eligibilă aferentă unui proiect: 746.181,46 lei (150.856,49 euro);

·       Valoarea maxima nerambursabilă aferentă unui proiect: 373.090,73 lei (75.428,24 euro);

·       Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 24.731,50 lei respectiv 5.000 euro.

 

Solicitantul de finanțare trebuie sa îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate in Ghidul solicitantului versiunea 5 aferent măsurii. Procedura de verificare a conformității administrative si eligibilității si procedura de evaluare si selecție este afișata pe site-ul: www.dunareadolj.ro.

Orice alte informații se pot solicita la sediul secundar al Asociației GLP ”Dunărea Dolj” din municipiul Calafat, strada Traian, numărul 32; telefon: 0351 427 925; e-mail: office@dunareadolj.ro / flagdunareadolj@gmail.com.

Avizat,

Manager FLAG ”Dunărea Dolj”

Elena Roxana FLOREA