Anunt incepere proiect la Desa

Anunt incepere proiect la Desa
 • Anunț de începere proiect:
  „ Masuri integrate de combaterea a marginalizarii si excluziunii sociale in comuna
  Desa”
  Cod contract: POCU/827/5/2/140917
  In data de 19.02.2021 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „ Masuri integrate
  de combaterea a marginalizarii si excluziunii sociale in comuna Desa” cod MYSMIS
  proiect 140917, finaţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 5 Dezvoltare
  locală plasată sub responsabilitatea comunității”
  Obiectivul general al proiectului este Reducerea numarului de persoane apartinand
  comunitatii marginalizate din comuna Desa, aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin
  implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, asistenta
  sociala, in contextul mecanismului DLRC.
  Prin obiectivul sau general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major
  al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la
  un sistem de educatie pentru 60 de elevi din comunitate si formare profesionala de calitate (180
  adulti), antreprenoriat, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de
  servicii sociale 260 persoane, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile
  marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala,
  precum si orice alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale.
  Obiectivele specifice ale proiectului:
  1. Obiectiv specific OS1 Dezvoltarea de servicii sociale in cadrul comunitatii marginalizate din
  comuna Desa
  2. Obiectiv specific OS2 - Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 60 de elevi din
  comunitatea marginalizata prin programe tip “Scoala dupa Scoala”
  3. Obiectiv specific OS3 Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a
  200 membri ai grupului tinta
  4. Obiectiv specific OS4 - 180 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la
  cursuri de calificare
 • 5. Obiectiv specific OS5 - Crearea a 51 de locuri de munca pentru membri comunitatii
  6. Obiectiv specific OS6 – Sprijinirea a 15 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi
  afaceri
  7. Obiectiv specific OS7 - 2 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare care au
  ca scop implicarea comunitatii in problemele sociale locale
  8. Obiectiv specific OS8– 24 de luni de management de proiect
  Durata proiectului: 24 luni
  Valoarea totală a proiectului: 4.838.885,60 le