Anunt lansare proiect la Seaca de Camp

Anunt lansare proiect la Seaca de Camp
 • COMUNICAT DE PRESĂ
  ANUNȚ LANSARE PROIECT
  Data: 22.07.2021
  Comuna Seaca de Câmp, în calitate de beneficiar în parteneriat cu
  Scoala Gimnazială Seaca de Câmp, implementează proiectul:
  ,,MĂSURI INTEGRATE DE COMBATERE A MARGINALIZĂRII ȘI
  EXCLUZIUNII SOCIALE DIN COMUNA SEACA DE CÂMP’’
  POCU 827/5/2/140832
  Valoarea totala a proiectului este de 4,836,858.86 lei.
  Valoarea cofinanțării UE: 4,776,421.69 lei
  Obiectivul general al proiectului il constituie Reducerea numarului de
  persoane aparținând comunității marginalizate din comuna Seaca de mp, aflate în
  risc de săracie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de
  ocupare, educație, formare profesională, asistență socială, in contextul mecanismului
  DLRC.
  Grupul țintă (GT) al proiectului este format din 260 de persoane (60 elevi și
  200 adulți). Tot grupul țintă este selectat din zona rurală și face parte din categoria
  „în risc de sărăcie și excluziune socială” întrucât au un venit disponibil echivalent
  situat sub pragul riscului de sărăcie.
  Proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care
  urmarește dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de
 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
  Obiectiv specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
  sau excluziune socială din comunitățile marginalizate
  Titlul proiectului: Masuri integrate de combatere a marginalizării si excluziunii sociale din comuna Seaca de Cîmp
  Contract POCU/827/5/2/140832
  PRIMĂRIA COMUNEI SEACA DE CÎMP ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEACA DE CÎMP
  JUDETUL DOLJ JUDEȚUL DOLJ
  Adresa: Seaca de Cîmp, str.Ion Florescu nr.112, Adresa:Seaca de Cîmp, str Ion Florescu nr.78,
  tel/fax.0251320017 tel/fax 0251320097
  E-mail: primariaseacadecamp@yahoo.com E-mail: scoalagimnazialaseacadecamp@gmail.com
  educație pentru 60 de elevi din comunitate și formare profesională de calitate (180
  adulti), antreprenoriat, reducerea săraciei și a excluziunii sociale prin facilitarea
  accesului de servicii sociale a 260 persoane, proiectul urmarind reducerea sărăciei
  excesive în comunitațile marginalizate prin masuri de ocupare, educație și formare
  profesională, asistență sociala, precum si orice alte masuri menite să ajute aceste
  categorii sociale.
  Prin interventiile integrate pe care le promoveaza, proiectul contribuie la
  realizarea obiectivului specific 5.2. (AP5, OT9, PI9vi, OS 5.2) care implică scoaterea
  din starea de saracie si excluziune socială a comunitaților marginalizate din zona
  rurală cu o populatie sub 20.000 locuitori corelat cu cerintele mecanismului DLRC,
  comunități pentru care au fost elaborate și aprobate Strategii de Dezvoltare Locala
  prin PNDR Axa LEADER.
  Rezultatele anticipate :
  R1 - Infiintare Centru Comunitar Integrat, 1 platforma sociala online, 1 echipa
  mobila multifunctionala perioada a programelor remediale; acordarea a 60 de
  subventii pentru elevii participanti la program;
  R2 - Participarea la programe tip scoala dupa scoala a 60 de elevi (membri GT);
  60 pachete hrana zilnica pe intreaga;
  R3 - Participarea la programe de informare, consiliere, orientare si mediere pe
  piata muncii a 200 membri ai grupului tinta; 200 dosare de informare, consiliere,
  orientare si mediere pe piata muncii;
  R4 - Participarea la cursuri de calificare profesionala a 180 de persoane
  (membri GT) apartinand comunitatii marginalizate; 180 contracte de formare
  incheiate cu participantii la cursuri, 180 pachete de hrana zilnica pe parcursul
  intregului curs de calificare; 180 subventii pentru cursanti pe perioada derularii
  cursurilor;
  R5 - 51 locuri de munca create pentru membrii GT;
  R6 - Sprijinirea unui numar de 15 membri ai GT in vederea initierii unei afaceri
  prin participarea la cursuri de initiere antreprenoriat si acordarea unui numar de 15
  micro-grant-uri;
  R7 - 2 Workshop-uri/Campanii de informare/constientizare pe teme de
  nediscriminare, egalitate de sanse in societate si pe piata muncii si protectie sociala;
  220 de persoane participante la workshop-uri;
  R8 - 24 luni de management al proiectului (gestionarea si monitorizarea
  proiectului, realizarea achizitiilor publice, informare si publicitate);
 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
  Obiectiv specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
  sau excluziune socială din comunitățile marginalizate
  Titlul proiectului: Masuri integrate de combatere a marginalizării si excluziunii sociale din comuna Seaca de Cîmp
  Contract POCU/827/5/2/140832
  PRIMĂRIA COMUNEI SEACA DE CÎMP ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEACA DE CÎMP
  JUDETUL DOLJ JUDEȚUL DOLJ
  Adresa: Seaca de Cîmp, str.Ion Florescu nr.112, Adresa:Seaca de Cîmp, str Ion Florescu nr.78,
  tel/fax.0251320017 tel/fax 0251320097
  E-mail: primariaseacadecamp@yahoo.com E-mail: scoalagimnazialaseacadecamp@gmail.com
  Toate demersurile vor duce la scoaterea din starea de saracie a unui grup
  considerabil de persoane care traiesc in conditii de marginalizare . O parte a acestora
  isi vor gasi locuri de munca sau vor deveni ocupati pe cont propriu.
  Proiectul e desfășoară in perioada 25.02.2021 30.04.2023 în regiunea Sud-Vest
  Oltenia la nivelul comunei Seaca de Câmp cat si la nivelul regiunii GAL Calafat.
  Conferinta de lansare a proiectului va avea loc in data de 30.07.2021, ora 13:00
  in comuna Seaca de Câmp, sat Seaca de mp la Scoala Generala, str. Ion Florescu
  nr.78, judetul Dolj.
  Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul
  Operaţional Capital Uman 2014 2020