ANUNT

ANUNT

SC Helios Power Energy SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenfia pentru Protectia Mediuli Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA” propus a fi amplasat in Com. Cetate, Sat. Cetate, Tarla 65, parcela 1,2,3,13,319,325,326,352, 353, 354, 361.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.