„ȘCOALA ESTE PENTRU TOȚI” – PROIECT ERASMUS+ IMPLEMENTAT DE LICEUL TEORETIC „GEORGE ST. MARINCU”, POIANA MARE

„ȘCOALA ESTE PENTRU TOȚI” – PROIECT ERASMUS+ IMPLEMENTAT DE LICEUL TEORETIC „GEORGE ST. MARINCU”, POIANA MARE
„ȘCOALA ESTE PENTRU TOȚI” – PROIECT ERASMUS+ IMPLEMENTAT DE LICEUL TEORETIC „GEORGE ST. MARINCU”, POIANA MARE
„ȘCOALA ESTE PENTRU TOȚI” – PROIECT ERASMUS+ IMPLEMENTAT DE LICEUL TEORETIC „GEORGE ST. MARINCU”, POIANA MARE
„ȘCOALA ESTE PENTRU TOȚI” – PROIECT ERASMUS+ IMPLEMENTAT DE LICEUL TEORETIC „GEORGE ST. MARINCU”, POIANA MARE

În perioada 01.10.2022-31.03.2024, la nivelul Liceului Teoretic George St. Marincu, Poiana Mare, Dolj, s-a desfășurat proiectul Erasmus+ Școala este pentru toți cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075603.

Proiectul a răspuns nevoii de formare continuă a cadrelor didactice și dorinței acestora de a prezenta informațiile într-un mod inovator, aliniat tendințelor sistemelor de educație performante din Europa. Obiectivele proiectului au vizat, în principal, îmbunătățirea stării de bine în comunitatea școlară și diminuarea ratei de abandon la nivelul unității școlare.

În cadrul proiectului s-au derulat 3 fluxuri (Malta, Spania și Portugalia), care au însumat 18 mobilități. Cadrele didactice participante și-au dezvoltat competențele privind aplicarea educației non-formale pentru a îmbunătăți motivația elevilor și a combate fenomenul abandonului școlar. Activitățile din perioada cursurilor au fost diseminate la nivelul liceului nostru după fiecare deplasare, feed-back-ul profesorilor din cadrul unității noastre a fost excepțional. De asemenea, schimbul de experiențe și practicile interculturale au condus la un proces de învățare cooperant și colaborativ, cu accent pe creativitate și inovație.

Efectul acestor mobilități s-a materializat prin dezvoltarea empatiei, atat în randul profesorilor, cat și în cel al elevilor, printr-o diminuarea a bullying-ului în mediu școlar și prin scaderea ratei de abandon la nivelul școlii noastre, de la 10,3% la 9%.

Munca susținută a cadrelor didactice la orele de curs și în activitățile nonformale s-a conturat prin obținerea unor rezultate bune la examenele naționale în anul școlar trecut, observandu-se un progres remarcabil și prin formarea unor comportamente tolerante în randul elevilor.

Cu ajutorul metodelor învățate în cadrul cursurilor de perfecționare, școala a reușit să stabilească o legătură stransă între elevii cu CES și restul colectivelor claselor.

Provider-ul de curs Edu2grow a pus la dispoziția participanților cursurile (Spice up formal education; Creativity and interculturality și Harmony and learning) și logistica necesară desfășurării acestora.

Astfel, acceptarea și înțelegerea manifestărilor culturale și sociale ale elevilor ce aparțin altor etnii au fost mai ușor de asimulat de către elevii școlii.

Nu în ultimul rand, putem afirma că toate aceste activități s-au desfășurat sub egida Uniunii Europene, dovedindu-se încă o dată că spațiul Erasmus + inovează, motivează și aduce un plus valoare actului educațional.