Comunicare nonviolentă pentru tineri în vremuri de bullying

Comunicare nonviolentă pentru tineri în vremuri de bullying

Comunicare nonviolentă pentru tineri în vremuri de bullying

Un volum impresionant de studii de specialitate a pus în evidență, în repetate rânduri, diferitele consecințe negative pe care violența asupra tinerilor le generează la nivelul dezvoltării personalității acestora. Impactul este resimțit în plan emoțional, social, comportamental și cognitiv. Cu toate acestea, bullying-ul a devenit un fenomen din ce în ce mai prezent în școlile românești. Agresiune, intimidare, hărțuire sunt cuvintele pe care le asociem acestui comportament, manifestat verbal, fizic ori în mediul online. Dar câte dintre conflictele în care tinerii se găsesc cu regularitate sunt alimentate, de fapt, de propriul mod de a comunica? De un real ajutor în schimbarea modului în care se exprimă și în care îi ascultă pe ceilalți, metoda comunicării nonviolente este propusă spre învățare și aplicare în cadrul proiectului de educație non-formală „Keep the Cool in School!”.

Implementat prin programul european Erasmus+, în perioada 1 martie 2023 – 29 februarie 2024, de Asociația „EU vreau” din România în parteneriat cu organizația AVE din Bulgaria, proiectul are ca scop reducerea gradului de violență în rândul tinerilor, prin dezvoltarea lor în spiritul respectului reciproc, al toleranței și al promovării unei conduite nonviolente, prin antrenarea abilităților de comunicare empatică și implicarea activă pentru identificarea și gestionarea situațiilor conflictuale.

Proiectul implică 34 de tineri români și bulgari, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, care se vor întâlni, în luna august, în Calafat, în cadrul unui program educativ. Acesta se bazează pe activități comune de comunicare și arta exprimării (ex.: pictură / muzică / sport) și pe activități interactiv-creative în comunitate, plimbări în natură și vizite la obiective locale de interes, toate propuse tinerilor ca alternative la violență. De asemenea, în program sunt prevăzute ateliere de comunicare nonviolentă, prin care tinerii se vor familiariza cu principiile de bază ale comunicării nonviolente (CNV) – un instrument de relaționare al cărui nume este inspirat de spiritul  mișcării nonviolente inițiate de Mahatma Gandhi în India. Conceptul a fost dezvoltat de Marshall B. Rosenberg (1934-2015) – psiholog, mediator și autor american, ca alternativă la violență, iar metoda a fost aplicată deja cu succes în școli din întreaga lume.

Alături de tineri se va afla un trainer în curs de certificare la Centrul pentru Comunicare Nonviolentă din SUA, membru al Asociației pentru Comunicare Nonviolentă din România, înființată în anul 2007. „CNV este un mod de interacțiune care facilitează schimburile între oameni și rezolvarea conflictelor în mod pașnic. Ea se concentrează asupra nevoilor și valorilor împărtășite de noi toți și încurajează folosirea unui limbaj care ne accentuează compasiunea. Mai mult decât o metodă, CNV este o stare de spirit, o atitudine ce are la bază intenția ca atât nevoile mele, cât și ale tale să fie la fel de importante și ca, împreună, să ajungem la acele strategii care pot duce la împlinirea lor în aceeași măsură”, subliniază reprezentanții asociației.

Rezultatele obținute de tinerii români și bulgari vor fi diseminate cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței (2 octombrie) și Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școli (30 ianuarie). La finalul proiectului, toți cei 34 de tineri vor primi Certificatul Youthpass, document de recunoaștere a competențelor, cunoștințelor, abilităților și atitudinilor dobândite în context non-formal, prin participarea la activitățile „Keep the Cool in School!”.