ANUNT

ANUNT

ANUNT!
SC Top Agro Business SRL, SC Nisempra Electro SRL, titular al proiectului “Alimentare cu energie electrica CEF Top Ago Business SRL, Ciupercenii Noi, T80, Parcela 54/1, judetul Dolj”, anunta publicul interesat asupra luârii deciziei etapei de incadrare de câtre APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectului “Alimentare cu energie electrica CEF Top Ago Business SRL, Ciupercenii Noi, T80, Parcela 54/1, judetul Dolj”, propus a fi amplasat in Ciupercenii Noi, T80, Parcela 54/1, judetul Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteazà pot fi consultate la umátoarea adresa de internet http://apmdi.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentari/observafii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anurifului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecfia Mediului Dolj.