Reţea pescărească de călătorii, la Galaţi şi Calafat Citeste mai mult: https://ziarulimpact.ro/retea-pescareasca-de-calatorii-la-galati-si-calafat/?WProtectTrack Facebook: https://www.facebook.com/ www.ziarulimpact.ro

Reţea pescărească de călătorii, la Galaţi şi Calafat  Citeste mai mult: https://ziarulimpact.ro/retea-pescareasca-de-calatorii-la-galati-si-calafat/?WProtectTrack  Facebook: https://www.facebook.com/  www.ziarulimpact.ro

România dispune de numeroase resurse turistice de exploatat şi de valorificat pe tot parcursul unui an calendaristic. Sunt de remarcat, în acest sens, cele peste 18 parcuri naţionale şi naturale, ariile protejate care se găsesc în zonele pescăreşti ale celor 4 FLAG-uri, bogăţia şi diversitatea patrimoniului cultural, oportunităţile de practicare a turismului de aventură, oferite de unele râuri, turismului de croazieră pe Fluviul Dunărea, turismul rural. Toate acestea generează iniţiative care, puse în practică, conduc la atragerea şi creşterea numărului de vizitatori în zonele pescăreşti şi, implicit, la dezvoltarea socio-economică a acestora.
Scopul prezentului proiect îl reprezintă creşterea vizibilităţii, din punct de vedere turistic, a zonelor pescăreşti din judeţele Galaţi, Călăraşi şi Dolj. Reţeaua pescărească va funcţiona drept cadru de promovare şi stimulare în vederea păstrării patrimoniului socio-cultural tradiţional şi a dezvoltării calităţii vieţii la nivelul comunităţilor din zonele pescăreşti.
Primul eveniment de prezentare a rezultatelor proiectului s-a organizat la Galaţi, în perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2022. Agenda evenimentului a cuprins un cuvânt de deschidere, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Galaţi; vizite la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, Muzeul Viu Vatra cu Dor, Muzeul Zonei Pescăreşti, Parcul de Aventură. La final, au fost trase concluziile, după cele trei zile de activităţi, că zona beneficiază de oportunităţi şi posibilităţi pentru dezvoltarea unui turism sustenabil, bazat pe atracţii oferite de apele şi comunităţile din zonă.
În perioada 27-30 octombrie 2022, echipa de proiect, împreună cu cei cinci reprezentanţi, ai entităţilor, desemnaţi în proiect au participat la evenimentul de promovare oportunităţi turistice, organizat de FLAG Calafat în teritoriul SDL.

Reţeaua pescărească va asigura un cadru de acţiune inter-regională, prin care reprezentanţii zonelor pescăreşti să intre în contact şi să dezvolte activităţi comune în vederea încurajării turismului. Printre obiectivele specifice ale proiectului se menţionează: încurajarea păstrării şi cultivării spiritului tradiţional al zonelor pescăreşti; promovarea colaborării în reţea şi a schimbului de informaţii specifice, la nivel local, regional, naţional sau internaţional. Identificarea oportunităţilor turistice la nivelul zonelor pescăreşti şi promovarea acestora prin instrumente specifice a avut loc, în perioada 27 octombrie – 30 octombrie 2022 la Calafat. Agenda evenimentului s-a deschis cu un cuvânt de deschidere la Palatul Marincu, cu vizite la Muzeul de Artă şi Etnografie; vizita la Mănăstirea Maglavit. De menţionat, participarea la Festivalul „Juvelnicul cu rânduieli” organizat de către Asociaţia APLOMB; vizita la zona de pescuit şi agrement – Balasan şi Pensiunea TINA GUEST HOUSE.

La finalul evenimentului au fost trase concluziile că zona beneficiază de oportunităţi şi posibilităţi pentru dezvoltarea unui turism sustenabil bazat pe atracţii oferite de apele şi comunităţile din zonele pescăreşti.

Citeste mai mult: https://ziarulimpact.ro/retea-pescareasca-de-calatorii-la-galati-si-calafat/?WProtectTrack

Facebook: https://www.facebook.com/

www.ziarulimpact.ro