Calafeteni de care suntem mândri - Cornel Popa directorul general al ANIF

Calafeteni de care suntem mândri - Cornel Popa directorul general al ANIF

Despre Cornel Popa , directorul ANIF , una dintre cele mai importante agentii guvernamentale se pot spune multe . Un profesionist , discret si caruia nu ii place publicitatea a reusit sa ajunga prin munca si determinare in fruntea uneia dintre cele mai puternice agentii ale guvernului Romaniei .

Nu o sa insistam cu vorbele si o sa prezentam CV-ul domnului Cornel Popa , nu inainte de a aminti ca acesta a avut si o cariera politica fiind presedinte al PD Calafat si membru al consiliului local . 
Data naşterii 18.04.1963
Sex Masculin
Experienţa profesională
Perioada 2012 - până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Director tehnic ANIF BUCURESTI
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Coordonarea activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare (amenajări de
irigaţii, desecare şi drenaj, combaterea eroziunii solului şi apărare împotriva
inundaţiilor)
Urmărirea şi coordonarea activităţii din Departamentul Tehnic din cadrul
centralei ANIF.
Numele şi adresa
angajatorului
Agentia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare , Str. Olteniţei nr.35-37, Sector
4, Bucureşti, România
Tel.:021 332 30 55 Fax.: 021 332 21 83 E-mail: centrala@anif.ro
 Perioada
 Functia sau postul ocupat
2010-2012
Director General Adjunct ANIF RA BUCURESTI
Numele şi adresa
angajatorului
Administratia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare , Str. Olteniţei nr.35-37,
Sector 4, Bucureşti, România
Tel.:021 332 30 55 Fax.: 021 332 21 83 E-mail: centrala@anif.ro
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Îmbunătăţiri funciare
 Perioada
 Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
2009-2010
Director General ANIF RA BUCURESTI
Conducerea generala a activitatilor curente ale Administartiei.
Coordonarea si urmarirea activitatii de intretinere , reparatii si exploatare a
lucrarilor apartinand domeniului public si privat al statului din amenajarile
de imbunatatiri funciare
Incheierea de acte juridice in numele Administratiei
Coordonarea si urmarirea derularii proiectelor finantate din fonduri
nerambursabile asigurate de Uniunea Europeana
Reprezinta ANIF RA in relatiile cu tertii si institutiile statului
Administratia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare , Str. Olteniţei nr.35-37,
Sector 4, Bucureşti, România
Tel.:021 332 30 55 Fax.: 021 332 21 83 E-mail: centrala@anif.ro
Perioada 2005 - 2009
Funcţia sau postul ocupat Director executiv
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Conducerea şi implementarea la nivel judetean a strategiei în domeniile
agriculturii si productiei alimentare, îmbunatatirilor funciare, precum si în
domeniile conexe: fitosanitar, conservarea si managementul durabil al
solurilor si al resurselor genetice vegetale si animale
Asigurarea implementării şi derulării la nivel judetean a Programului
Naţional pentru Dezvoltare Rurală
Numele şi adresa
angajatorului
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dolj, Craiova, judeţul Dolj,
România
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Agricultură şi dezvoltare rurală, crearea a cât mai multe exploataţii agricole
şi obţinerea de producţii calitative şi cantitative pentru a putea fi competitivi
pe piaţa europeană
Perioada 2002 - 2005
Funcţia sau postul ocupat Administrator
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Asigurarea conducerii societăţii prin identificarea unor soluţii viabile în
managementul firmei
Facilitarea posibilitatilor de dezvoltare asocietăţii, identificarea de noi
oportunitati de valorificare a productiei de fructe
Identifcare de forme sprijin financiar pentru înfiintarea de noi plantatii
pomicole, cu material săditor mai productiv
Numele şi adresa
angajatorului
S.C. DACORA PROD SRL
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Agricultură – pomicultură
Perioada 1990 - 2002
Funcţia sau postul ocupat Şef fermă
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Modernizarea exploatatiei de pomi fructiferi
Identificarea de noi oportunitati de valorificare a productiei de fructe în afara
României
Găsirea unor forme sprijin financiar pentru înfiintarea de noi plantatii
pomicole, cu material săditor mai productiv
Numele şi adresa
angajatorului
IAS Moţăţei – SC AGROFRUCT SA Moţăţei, jedeţul Dolj, România
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Agricultură – pomicultură
Educaţie şi formare
 Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
2011
Doctor inginer Stiinte Agricole
Universitatea din Craiova – Facultatea de Horticultură
Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Managementul proiectelor
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
SC CET Centrul European
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
K&C Trening
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Operator introducere, validare şi prelucrare date
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Genius Infotech
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută Manager public
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Academia de Studii Economice Bucureşti
Calificarea / diploma obţinută Fonduri Structurale în România
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Institutul Naţional de Administraţie
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută Masterat „Guvernare, modern şi dezvoltare locală”
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Universitatea din Craiova – Facultatea de drept Nicolae Titulescu
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada 2000
Calificarea / diploma obţinută Atestat de competenţă lingvistică pentru Limba Franceză
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Universitatea din Craiova – Facultatea de litere
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Perioada 1988 - 1990

Facultatea de Agricultură Craiova