ANUNȚ de angajare la ȘCOALA GIMNZIALĂ DESA

ANUNȚ de angajare la ȘCOALA GIMNZIALĂ DESA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DESA,  cu sediul în  comuna DESA, str. Printul Obrenovici, nr. 24, judeţul Dolj , organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: muncitor calificat IV, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşura la sediul institutiei astfel: 

- Proba scrisă în data de  6.09.2022,  ora  9,00,

- Proba interviu în data de  7.09.2022,  ora  9,00

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii :  Medii

- vechime :  - Nu  se solicita

-–curs de calificare la cel putin una din calificarile :tâmplar,lăcătuș,electrician,instalator,etc

-aviz psihologic;

-domiciliul în localitatea Desa

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul  Școlii Gimnaziale Desa   .

 

Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale Desa , persoană de contact:  Pață Gabriela  telefon  0251322057,    fax 0251322057