Anunt!

Anunt!

SC VOLTACOM DOL SRL, titular al proiectului “Construire centrala electrica fotovoltaică Calafat” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire centrala electrica fotovoltaică Calafat”  propus a fi amplasat

în  intravilanul orașului Calafat, județul Dolj, zona 4 la sud de șoseaua de centura, fiind identificat potrivit cărților funciare C.F. nr. 30057 si nr. CAD 30057, C.F. nr. 30058 si nr. CAD 30058;

C.F. nr. 30059 si nr. CAD 30059; C.F. nr. 30060 si nr. CAD 30060; C.F. nr. 30205 si nr. CAD 30205;

C.F. nr. 31175 si nr. CAD 31175

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni -joi, între orele 8,00-16,30  și vineri între orele 8,00-14,00 precum si la următoarea adresa de internet: http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj