Cum pot călători minorii români în străinătate. Ce spun avocaţii şi juriştii: Ghid complet

Cum pot călători minorii români în străinătate. Ce spun avocaţii şi juriştii: Ghid complet

Echipa de avocaţi şi jurişti de la Asociaţia "Justiţie pentru minori" a redactat un Ghid util cu sfaturi de călătorie.

Pe lângă situaţia cea mai des întâlnită, când minorii sunt însoţiţi în călătorie de ambii părinţi, în ghid sunt cuprinse şi informaţii deplasarea cu minorii în străinătate, în contextul în care minorul e însoţit doar de un părinte sau avem în vedere familiile care au trecut print-un proces de divorţ, scrie Rador.

Aşadar, cum procedăm pentru a putea călători împreună cu minorii în afara ţării? Iată ghidul cu cele mai frecvente situaţii, grupate simplu, într-o listă cu întrebări şi răspunsuri

Ce documente trebuie să aibă un minor român, care călătoreşte cu ambii părinţi

În situaţia în care minorul călătoreşte împreună cu ambii părinţi, este necesar să aibă un document individual de călătorie valabil. Asiguraţi-vă dinainte că acestea nu vor expira în timpul călătoriei!

Dacă un minor român călătoreşte doar cu un părinte, avem nevoie de acordul celuilalt părinte?

Da! Pentru a putea călători cu copiii în afara României, în concediu, avem nevoie de acordul celuilalt părinte.

Care este procedura în cazul minorilor care au domiciliul/reşedinţa în străinătate

În cazul minorilor care au domiciliul/reşedinţa în statul de destinaţie, nu mai este necesară prezentarea declaraţiei părinţilor/tutorilor! Însoţitorul va prezenta la controlul de frontieră documentele care atestă faptul că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reşedinţă.

În situaţia în care minorul este însoţit de o terţă persoană (alta decât părinţii sau reprezentantul legal), însoţitorul trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar şi, după caz, actul din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.

Ne putem deplasa cu copiii în baza unui Titlu de călătorie?

Da. Mai întâi să clarificăm ce este un Titlu de călătorie! Este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate care nu mai posedă document de călătorie valabil,. Important! E valabil doar pentru ca titularul să se întoarcă în ţară (România).

Ce documente trebuie să avem, când un minor român călătoreşte doar cu un părinte şi unde se obţine?

Declaraţia pentru ieşirea minorului din ţară e cunoscută şi sub numele de "procură pentru copil minor". Este un act necesar la frontieră pe care părintele ce nu îl însoţeşte pe minor în călătoria în afara ţării trebuie să-l facă la notariat sau, dacă se află în străinătate, la Consulatul/Ambasada României. Cu toate acestea există şi unele excepţii.

Care sunt excepţiile

În anumite situaţii expres prevăzute de lege (când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte), cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot fi formulate de către unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte.

În acest caz, cererea trebuie însoţită şi de documentele emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, în original.

Documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile oficiale trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată, iar documentele emise de instituţia străină care urmează să efectueze tratamentul medical, trebuie să fie însoţite de o traducere autorizată.

Totodată, în cazurile de mai sus, cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot fi formulate de către aceştia cu acordul unuia dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, caz în care cererea trebuie însoţită, de asemenea, şi de documentele prevăzute mai sus.

Cât timp este valabilă declaraţia "procură pentru copil minor"?

Declaraţia se poate da pentru o perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data întocmirii, potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 169/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 3 octombrie 2016.

Procura poate fi revocată?

Da! Partea care face revocarea are obligaţia de a-i aduce la cunoştinţă acest aspect celuilalt părinte.

Cum procedăm în cazul în care unul dintre părinţi este decedat

În această situaţie la frontieră trebuie prezentat un act doveditor: certificatul de deces, hotărâre judecătorească definitivă de declarare a morţii, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare ale României în străinătate. De asemenea, în cazul dispariţiei părintelui, se va prezenta hotărâre judecătorească de constatare a dispariţiei.

Este posibil ca minorul să călătorească în străinătate însoţit de alte persoane decât părinţii?

Da, este posibil! Este necesară însă o declaraţie din partea ambilor părinţi sau a părintelui care exercită singur autoritatea parentală prin care să îşi manifeste acordul pentru efectuarea călătoriei în străinătate alături de persoana desemnată. Totodată este necesar un certificat de cazier judiciar pentru persoana care se va deplasa cu minorul.

Care este situaţia pentru minorii care au domiciliul/reşedinţa în străinătate şi călătoresc cu un însoţitor

Aceştia pot ieşi din ţară dacă însoţitorul prezintă la frontieră documente din care reiese că minorul se deplasează în statul de reşedinţă/domiciliu.

Ce pot face dacă minorul/minorii nu are/au documentele necesare pentru a putea călători

În cadrul aceleiaşi declaraţii notarial despre care am vorbit anterior, se poate specifica faptul că părintele nerezident este de acord cu întocmirea documentelor de călătorie necesare deplasării copiilor.

Cum procedăm dacă părintele nerezident nu este de acord să meargă la notar pentru a face procura

Putem încerca soluţionarea acestei situaţii prin mediere, însă dacă nu va da roade singura posibilitate este să ne adresăm instanţei pentru a suplini acordul părintelui care nu este de acord ca minorului să i se întocmească paşaport şi să călătorească în străinătate.

Dacă nu se rezolvă situaţia prin mediere, care e soluţia?

Singura posibilitate rămasă este să ne adresăm instanţei pentru a suplini acordul părintelui care nu este de acord ca minorul să meargă în străinătate. Cu toate acestea, există şi unele excepţii, când nu este necesară declaraţia de acord pentru călătoria minorului.

Care sunt excepţiile

Minorul, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în străinătate, i se permite ieşirea din România, fără prezentarea unei declaraţii din care să rezulte acordul părintelui/părinţilor.

Minorul urmează să se deplaseze pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte.

Cu alte persoane decât părinţii: Este necesară declaraţia din partea ambilor părinţi sau a părintelui care exercită singur autoritatea parentală prin care se exprima acordul pentru efectuarea călătoriei în străinătate alături de persoana desemnată. Totodată este necesar un certificat de cazier judiciar pentru persoana din afara familiei care se va deplasa cu minorul.

Ce se întâmplă când avem cazuri de părinţi divorţaţi

Un caz des întâlnit e când părintele divorţat, care nu locuieşte cu minorul, nu este de acord să meargă la Notar sau la Consulat pentru a-şi da acordul în vederea deplasării în străinătate şi/sau întocmirea documentelor de călătorie pentru minor.

În acest caz, se va încerca soluţionarea prin mediere, în cadrul căreia se va explica şi reaminti părinţilor că ar trebui să fie urmărit întotdeauna interesul superior al copilului şi nu interesul lor personal.

O altă posibilitate este acţiunea urgentă în Instanţa care va suplini acordul părintelui şi va permite călătoria minorului în condiţiile în care aceasta este pentru binele minorului. Legiuitorul a reglementat în acest caz două posibilităţi pentru suplinirea acordului părintelui care se opune deplasării minorului:

prin ordonanţa preşedinţială care se soluţionează cu celeritate, dar care presupune îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii pentru a fi admisibilă;

b) prin proces în dreptul comun, care are o durată mai lungă şi implică administrarea unui probatoriu mai amplu.