Sticle cu alcool descoperite la P.T.F. Calafat

0
860
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei
Calafat au descoperit la sfârşitul săptămânii trecute, cantitatea totală de 104
litri alcool, pe care un cetăţean polonez şi unul bulgar au încercat să o
introducă ilegal în ţară.
*În datade 10.04.2019,la ora 14.00,în Punctulde Trecerea Frontierei
Calafat, judeţul Dolj, s-a prezentat pe sensul de intrare în ţară, la volanul unui
camion înmatriculat în Polonia, un cetăţean polonez, în vârstă de 28 de ani.
Acesta transporta diverse produse, din Grecia pentru o firmă din Polonia.
Cuocaziacontroluluiefectuatasupramijloculuidetransport,poliţiştii
de frontieră au descoperit în cabina camionului, cantitatea de 28 sticle cu alcool,
a câte un litru, care aveau aplicat timbru fiscal din R. Bulgaria.
*Îndatade12.04.2019,laora22.00,totînPunctuldeTrecerea
Frontierei Calafat, s-a prezentat pe sensul de intrare în ţară, la volanul unui
microbuz înmatriculat în Bulgaria, cetăţeanul bulgar A.E., în vârstă de 40 de ani.
Acesta transporta diverse bunuri din Bulgaria în Germania.
Lacontrolulefectuatasupramijloculuidetransport,poliţiştiide
frontieră au descoperit în compartimentul marfă, cantitatea de 76 sticle cu
alcool, care aveau aplicat timbru fiscal din R. Bulgaria.
Lacercetări,ambiişoferiau declarat faptul că aucumpăratalcooluldin
Bulgaria, fără să ştie că această cantitate intră sub regimul codului fiscal
românesc.
Întreagacantitatedealcool,acăreivaloarepepiaăseridicălasuma
de 7.530 lei, a fost ridicată în vederea confiscării.
PoliţiştiidefrontierăausesizatAutoritateaVamalăcareareinut
cantitatea de alcool, iar persoanele în cauză au fost sanc ionate cu avertisment,
conform prevederilor art.449, alin. 3, lit. a, din legea 227/2015 privind Codul
fiscal al României.