Relu Anghelof , candidatul PSD pentru comuna Desa isi prezinta proiectele de viitor !

0
1199

Finalizarea execuției la Proiectul Canalizare menajeră în sistem centralizat a Comunei Desa, Judetul Dolj

5,501,378.00 lei

PNDL I

Execuție lucrări în cadrul investiției Racorduri la canalizare în comuna Desa

4.521.168 lei

Documentația se află în Lista Proiectelor Eligibile pentru Finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții.
Proiectare și execuție lucrări în cadrul investiției Modernizare Drumuri de interes local, comuna Desa, județul Dolj, pentru străzile Alexandru Vlahuță, Calea Dunării, Castrul Roman, Tudor Vladimirescu, Țeculescu, Prințul Obrenovici, în total, aproape 5 km

10.406.665 lei

Documentația se află în Lista Proiectelor Eligibile pentru Finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții.
Proiectare și execuție lucrări în cadrul investiției

Asfaltare străzi în comuna Desa, sat Nou, județul Dolj, pentru străzile: Uturinului, Măgurii, Ziariștilor, Podul lui Grigore, Uscătoriei, Lache Găzaru, Cazacului, Ioniță Marincu, Mihai Viteazul, Serbanului, Dunării

13.534.855 lei

Documentația se află în Lista Proiectelor Eligibile pentru Finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții.
 

5. Studiu de Fezabilitate+Proiect Tehnic+Execuție la obiectivul de investiție Extindere Canalizare menajeră a Comunei Desa, Judetul Dolj

Proiect nou. Se are în vedere extinderea rețelei de canalizare la locuințele aflate la periferia localității Desa care nu sunt acoperite de proiectul Canalizare menajeră în sistem centralizat a Comunei Desa, Judetul Dolj Canalizare menajeră în sistem centralizat a Comunei Desa, Judetul Dolj
6. Proiect tehnic+execuție la obiectivul de investiție Realizare depozit en-gross de legume în localitatea Desa.

Proiect nou.