Parlamentul adoptă prevederi legislative pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor din România

0
882
Majoritatea parlamentară PSD s-a implicat în îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor din România, precum şi în diminuarea discriminării acestora, prin adoptarea mai multor prevederi legislative. De altfel, Partidul Social Democrat este singura formaţiune politică care îşi doreşte creşterea implicării femeilor, având în Programul de Guvernare un capitol distinct destinat acestora: „Respect şi demnitate pentru femei”. În conformitate cu acesta, se află în desfăşurare mai multe programe stimulative, în scopul uşurării vieţii de zi cu zi a româncelor, mai ales a celor care locuiesc în zonele rurale şi au posibilităţi materiale reduse. Prin măsurile adoptate, Executivul şi majoritatea parlamentară PSD urmăresc egalizarea condiţiilor de trai ale femeilor din mediul rural cu a celor din zona urbană, ştiut fiind faptul că româncele de la ţară au o viaţă mai grea şi mai multe aspecte care le defavorizează şi chiar le discriminează. Egalitatea de gen este un segment important în modelul social propus de noi românilor. Între proiectele de sprijin a femeilor se numără Programul naţional pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, cu o durată de trei ani şi un buget de 12 milioane Euro. Totodată, sunt în derulare o serie de proceduri privind raportarea, colectarea şi monitorizarea informaţiilor de strictă necesitate în domeniul violenţei în familie, normele metodologice privind emiterea Ordinelor de Protecţie în regim de urgenţă, precum şi crearea unui sistem de monitorizare a Ordinelor de Protecţie, prin folosirea unor dispozitive electronice şi a aplicaţiilor în reţelele de telefonie mobilă. Nu în ultimul rând, este în stadiu de definitivare constituirea unei reţele naţionale de experţi în domeniul egalităţii de şanse.
În perioada următoare, vor fi lansate noi mecanisme de abordare a măsurilor de prevenire a cazurilor de violenţă în familie, dar şi normele metodologice privind consilierea psihologică în situaţiile de divorţ în care au fost înregistrate antecedente privind violenţa în familie. În acest fel, în anul Preşedinţiei rotative a României la Consiliul Uniunii Europene, România dă un semnal consistent de bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.
În acest context, va fi iniţiat un set de prevederi antidiscriminare, în vederea diminuării acestor fapte ale căror victime sunt preponderent femeile. Este clar că deciziile guvernamentale şi parlamentare luate până acum urmăresc obţinerea unor rezultate concrete în ceea ce înseamnă respectarea drepturilor femeilor şi în creşterea fermităţii luptei împotriva nedoritului fenomen al violenţei împotriva femeilor.
O realizare de care se bucură foarte mult părinţi este aceea că, de la 1 aprilie 2019, 3,6 milioane de copii primesc alocaţiile mărite! Pentru cei cu vârsta de până la 2 ani sau pentru cei cu dizabilităţi, alocaţia a crescut de la 200 lei/lună la 300 lei/lună, iar pentru ceilalţi copii, de la 84 lei/lună la 150 lei/lună. În acest an, Guvernul va aloca în total 1,3 miliarde de euro pentru plata alocaţiilor. Această majorare a fost posibilă datorită parlamentarilor PSD care au iniţiat şi au susţinut amendamentul de majorare a alocaţiilor şi de modificare a legii plafoanelor bugetare.
De asemenea, a fost asigurat accesul gratuit în creşe pentru cel puţin 30.000 de copii, în cadrul unui proiect guvernamental în valoare de 168 de milioane de euro. Astfel, părinţii cu venituri reduse vor fi sprijiniţi să-şi înscrie copiii în creşe fără a mai plăti taxe de înscriere, de şcolarizare sau orice alt tip de contribuţie ce revine acum mamei sau tatălui. Vor fi susţinuţi cu prioritate părinţii care nu au un loc de muncă şi au în creştere unul sau mai mulţi copii cu vârsta de până la doi ani, precum şi cei cu venituri reduse, care aparţin categoriilor vulnerabile. Este un proiect social binevenit pentru dezvoltarea serviciilor de educaţie şi îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 2 ani, având în vedere că în prezent doar 2% din copiii din această categorie sunt înscrişi la creşă. Această politică va fi dezvoltată în continuare, atât pentru creşterea accesului la educaţie al copiilor, cât şi ca formă de ajutor pentru părinţii care au nevoie de un loc de muncă, dar nu au cum să asigure îngrijirea copiilor lor.
Tot pentru femei şi mame, majoritatea parlamentară PSD a votat o lege care permite acordarea unei indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului cel puţin egală cu cea primită pentru copilul anterior, în cazul în care mamele nasc alt copil în interval de un an de la finalizarea concediului maternal.
Respectarea drepturilor femeilor şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi sunt elemente esenţiale în cadrul Programului de guvernare al PSD la capitolul destinat femeilor, iar politicile publice şi strategiile de eliminare a discriminărilor încă existente şi de creştere a prezenţei româncelor în viaţa publică şi socială vor continua şi în următoarea perioadă.
Deputat PSD Dolj,
ALINA-ELENA TĂNĂSESCU