Lista impresionanta a proiectelor realizate de catre Gheorghe Mungiu la Ciupercenii Noi

0
1450

REALIZĂRI ÎN MANDATUL 2016-2020*

LOCALITATEA CIUPERCENII NOI

REALIZĂRI DIN FONDURI EUROPENE*

Nr. Crt Obiectiv Investiție Valoare Stadiul Realizării Posibilitate Inaugurare Obs.
Realizare asfaltare strada Dispensarului 200000 Finalizat
Pietruire drum Arceru 200000 Finalizat
Construire teren sintetic de sport pe teritoriul localității Ciupercenii Noi 200000 Finalizat
Construire parcări și trotuare în centrul unității admnistrativ -teritoriale Ciupercenii Noi 100000 Finalizat
Construirea unui centru social (Dispensar Uman) pe teritoriul localității Smârdan 300000 Finalizat
Amenajare Balta Grozăvescu ce include și realizarea de unități noi de cazare 300000 În lucru
Semnarea contractului de achiziții a unui buldoexcavator și vidanje 350000 În curs de finalizare Da Până la data alegerilor se vor achiziționa
Construire Școala Generală în localitatea Ciupercenii Noi 1200000 În perioada de contractare

REALIZĂRI DIN BUGETUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI*

Nr. Crt Obiectiv Investiție Valoare Stadiul Realizării Posibilitate Inaugurare Obs.
Amenajarea unui parc modern în zona centrală a localității Ciupercenii Noi Finalizat
Reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural aflat pe teritoriul localității Ciupercenii noi Finalizat
Reabilitarea și extinderea locației Dispensarului Uman amplasat pe teritoriul localității Ciupercenii noi În lucru
Realizarea rețelei de apă pe întreaga suprafață a unității administrativ – teritoriale Ciupercenii Noi ( localitățile Smârdan și Ciupercenii Noi) Finalizat
Realizarea rețelei de canalizare pe întreaga suprafață a unității administrativ – teritoriale Ciupercenii Noi(localitățile Smârdan și Ciupercenii Noi) În curs de finalizare
Prelungirea și completarea rețelei de iluminat public și stradal Finalizat
Amenajarea prin pietruire a străzilor aferente unității administrativ- teritoriale Ciupercenii Noi Finalizat
Finalizarea proiectului pentru dotarea cu grupuri sanitare a Școlii Generale aflată pe teritoriul localității Ciupercenii Noi Finalizat
Finalizarea lucrărilor de reabilitarea și reamenajare la Grădinița aflată în localitatea Ciupercenii Noi Finalizat
Proiectarea și finalizarea noului sediu al primăriei din unitatea administrativ – teritorială Ciupercenii Noi Finalizat
Reabilitarea și reamenajarea vechiului sediu al primăriei Ciupercenii Noi și darea spre folosință pentru noul serviciu înființat de evidență a populației Finalizat