Festivalul ” Barcile Dragon ” organizat de PLIMM Calafat

0
1342

Patronatul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (PLIMM) Calafat
implementează proiectul „Bărcile dragon”, cod ROBG-399, cu finanțare
contractată cu MDRAP prin “Programul Interreg V-A România – Bulgaria
2014-2020”, având ca parteneri din Bulgaria – Agenția pentru Dezvoltare
Regională și Centrul de Afaceri, Vidin și Asociația Consult Group,
Vidin.
Aplicația abordează Axa prioritarã nr. 2: „O regiune verde”, Obiectiv
specific 2.1: “Îmbunătăţirea utilizării durabile a resurselor şi
patrimoniului natural şi cultural“.
Obiectivul general al proiectului este crearea și promovarea unui
produs turistic comun, reprezentativ, plecând de la potenţialul, oferta
generoasă, naturală, a fluviului Dunărea.
Grupul țintă:
• Autoritățile Publice Locale
• Antreprenorii locali interesați de dezvoltarea turismului în zona
transfrontalieră
• Persoane de diferite vârste, femei și bărbați, inclusiv cu vârsta
sub 18 ani și peste 60 de ani
Sub aspectul rezultatelor cuantificabile, proiectul urmărește:
Crearea unui nou produs turistic
Dezvoltarea unui plan de management pentru valorificarea turismului în
zona Dunării
Implicarea actorilor locali – publici și privați – în noul produs
turistic

“Bărcile dragon” vor putea fi parte a unui produs turistic integrat,
care va contribui la promovarea zonei transfrontaliere, focalizat fiind
pe oportunitățile culturale, obiectivele istorice și resursele naturale,
pe obiceiurile şi tradițiile zonei, meșteșuguri, bucătărie tradițională
– şi totodată promovarea sporturilor pe apă.  Vizăm construcţia unui
produs turistic reprezentativ pentru zona transfrontalieră
româno-bulgară, un produs relevant în întreaga Regiune a Dunării.

Vă facem cunoscută organizarea, 2 zile, în intervalul 26-28 Octombrie
2019, a evenimentului:
Festival cu Bărcile Dragon în mun. Calafat

Participarea la eveniment este gratuită, şi sperăm ca mişcarea în
natură, iniţierea/acomodarea în ceea ce priveşte practicarea sportului
pe apă – va trezi interesul a cât mai mulţi cetăţeni.

Vă invităm să ne fiți alături !

Informații suplimentare: PLIMM Calafat, tel./fax: 0251 231175,
e-mail: office@plimm.ro
Persoană contact: Ionel Dumitrescu – Coordonator proiect Ro – 0786
780180