Comunicat incepere Proiect

0
388
COMUNICAT DE PRESĂ
Calafat, septembrie 2020
SORLIR IMPEX S.R.L. anunță începerea proiectului « Construire terasa P+1 si achizitie dotari
cod SMIS 133475 », finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
2014 2020, Prioritatea Uniunii PU4 Creșterea gradului de ocupare a forței de munca și
sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 403/ 23.03.2020 încheiat cu Ministerul  Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 586.365,33 lei, din care:
– 395.796,61 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM
– 131.932,20 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national
– 58.636,52 lei cofinanțare eligibilă SORLIR IMPEX S.R.L..
Proiectul se va implementa în perioada 24.03.2020 – 28.02.2021 şi a fost selectat de către
Asociaţia Grup Local Pescăresc Dunărea Dolj în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Obiectiv:
Proiectul are drept obiectiv modernizarea unitatii de servire masa existenta, prin infiintarea unei terase si dotarea bucatariei existente cu echipamente specifice, in vederea schimbarii tipicul unitatii din traditional/international intr-unul de servire masa cu specific pescaresc.
Rezultate așteptate:
– Cresterea capacitatii de servire prin construirea unei terase cu design industrial, inovator
la nivel local
– dotarea bucatariei existente cu echipamente special destinate imbunatatirii meniului
existent prin introducerea unor noi specialitati, unele dintre ele strict identificate ca fiind
retete locale ce definesc caracterului comunitatii pescaresti.
– Crearea a 4 locuri noi de muncă cu normă întreagă
– Mentinerea a 3 locuri de munca existente
Date de contact: telefon 0722500061, e-mail contact@restaurantok.ro