COMUNICAT DE PRESĂ

0
1440
COMUNICAT DE PRESĂ
Finalizarea proiectului
Construire si dotare restaurant pescaresc si pensiune turistica „Tina – Castel din
amintirea Podaritei”cu regim de inaltime P+1, imprejmuire si amenajare incinta, realizare
bazin etans vidanjabil” Calafat, 27.11.2020
SC TINA GUEST HOUSE SRL anunță închidera oficială a proiectului « Construire si dotare
restaurant pescaresc si pensiune turistica „Tina – Castel din amintirea Podaritei”cu
regim de inaltime P+1, imprejmuire si amenajare incinta, realizare bazin etans vidanjabil”
– cod SMIS 127839», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
2014 – 2020,# Prioritatea Uniunii PU4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și
sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare
locală plasate sub responsabilitatea comunității, în baza contractului de finanțare
nerambursabilă nr. 167/10.12.2018 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 990.730,69 lei, din care:
– 668.743,22 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM
– 222.914,40 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national
– 99.073,07 lei cofinanțare eligibilă SC TINA GUEST HOUSE SRL.
Proiectul a fost implementat în perioada 2018 – 2020 şi a fost selectat de către Asociaţia Grup Local Pescăresc Dunărea Dolj în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.
Obiectivul general al proiectului vizeaza introducerea pe piata locala a unui pachet inovativ
complex de servicii in industria turismului specific pescaresc
Obiectivul general al proiectului propus spre finantare cotribuie la atenuarea deficientelor
cauzate de lipsa locurilor de munca si lipsa spatiilor de cazare si masa cu specific pescaresc
contribuind direct si indirect la dezvoltarea de sus in jos a comunitatii pescaresti (prin investitia facuta impactul indirect, pozitiv, se reflecta in comunitatea pescareasca prin posibilitatea pescarilor sa isi valorifice munca si produsele in teritoriul FLAG)
Rezultatele proiectului:
Infiintarea unei capacitati de cazare (4 camere) si a unui restaurant cu specific
pescaresc cu capacitate de 40 de locuri;
Crearea a 5 noi locuri de munca cu norma intreaga.
Date de contact: telefon 0730501133, e-mail: office.tinaguesthouse@gmail.com