Comunicat de presa

Comunicat de presa
COMUNICAT DE PRESĂ
Calafat, august 2022
SORLIR IMPEX S.R.L. anunță finalizarea proiectului « Construire terasa P+1 si achizitie dotari
cod SMIS 133475 », finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
2014 2020,* Prioritatea Uniunii PU4 Creșterea gradului de ocupare a forței de munca și
sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, în
baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 403/ 23.03.2020 încheiat cu Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală de Pescuit Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 586.365,33 lei, din care:
- 395.796,61 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM
- 131.932,20 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national
- 58.636,52 lei cofinanțare eligibilă SORLIR IMPEX S.R.L..
Proiectul s-a implementat în perioada 24.03.2020 - 23.08.2022 şi a fost selectat de către
Asociaţia Grup Local Pescăresc Dunărea Dolj în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Obiectiv:
Proiectul are drept obiectiv modernizarea unitatii de servire masa existenta, prin infiintarea unei
terase si dotarea bucatariei existente cu echipamente specifice, in vederea schimbarii tipicul
unitatii din traditional/international intr-unul de servire masa cu specific pescaresc.
Rezultate :
- Cresterea capacitatii de servire prin construirea unei terase cu design industrial, inovator
la nivel local
- dotarea bucatariei existente cu echipamente special destinate imbunatatirii meniului
existent prin introducerea unor noi specialitati, unele dintre ele strict identificate ca fiind
retete locale ce definesc caracterului comunitatii pescaresti.
- Crearea a 4 locuri noi de muncă cu normă întreagă
- Mentinerea a 3 locuri de munca existente
- Promovarea bucatariei cu specific pescaresc, atmosfera pescareasca
- Implicarea comunitatii pescaresti zonale prin identificarea unor retete traditionale locale
introduse in meniul permanent al terasei.
- Punct strategic pentru turistii ce practica turismul culinar.
Date de contact: telefon 0722500061, e-mail contact@restaurantok.ro