Comuna Rast primeste o finantare prin granturi SEE si norvegiene

Comuna Rast primeste o finantare prin granturi SEE si norvegiene
  • Granturile SEE şi Norvegiene
  • Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor
  • în 14.06.2022 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul "Reducerea marginalizării în comuna Rast prin creşterea accesului la finanţare", cod. PND084
  • valoare: 172.838,oo lei / 35.123 euro