Clotilde inca nu stie cate voturi ii trebuie sa faca o investitie !

0
353

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, se plânge că nu poate lua deciziile pe care şi le doreşte în mod rapid, din cauza… legii. Referindu-se la problemele lăsate în urmă de PSD, Armand a menţionat şi faptul că e nevoie de voturi (în Consiliul Local, n.r.) pentru orice investiţie.

„N-au finanţat, au lăsat o birocraţie extrordinară, trebuie nu ştiu câte voturi pentru a face o mică investiţie. Încercăm în două luni să eliminăm birocraţia, să îndreptăm lucrurile, să respectăm legea, discutăm planuri de investiţii”, a afirmat Clotilde Armand, într-un dialog cu Vlad Voiculescu, înregistrat video şi publicat pe Facebook.

Clotilde Armand se arată deranjată, de fapt, de Codul Administrativ. La articolul 166 din Cod sunt prevăzute atribuţiile Consiliului Local de Sector. Printre acestea se numără şi: „Aprobă, în limitele competențelor lor, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local și asigură condițiile necesare pentru realizarea lor, în concordanță cu prevederile planului urbanistic general al municipiului București și ale regulamentului aferent.”

Hotărârile consiliului local se adoptă în general cu majoritate simplă. Excepţie fac hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile, care se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.