Cam ce va putea face viitorul primar prin fonduri europene

0
1050

Cam ce va putea face viitorul primar prin fonduri europene . Nici foarte multe dar nici foarte putine cel putin conform informatiilor pe care le avem pana acum si a ghidului solicitantului aparut . Dincolo de frectii cu nume pompoase gen incluziune sociala care la finalul a cateva pagini de notiuni ce se doresc sa sune pretentios de fapt ne pricosim in special cu niste cursuri si programe soft pentru personalul administrativ si daca avem foarte mult noroc mai facem niste locuinte sociale si obtinem vreo finantare pentru un club privat pentru tineri . Adica exact ce trebuie Calafatului pentru dezvoltare . Cel putin asta reiese din programele operationale aflate la dispozitia Romaniei in 2021 – 2027 . Ceea ce este mai bun am lasat insa la urma deoarece pe PROGRAMUL OPERATIONAL TRANSPORT (POT) 2021-2027 (DRAFT) se poate moderniza portul . In cadrul acestui program primaria sau consiliul local nu pot accesa direct fonduri pentru majoritatea prioritatilor de investitii dar va exista o prioritate de investitii foarte importanta care va viza modernizarea infrastructurii portuare pe malul Dunarii, inclus fiind Municipiul Calafat . Prioritatea/AXA 8 – Creșterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor
Transportul naval este alături de transportul feroviar considerat un mod de transport mai prietenos cu mediu și astfel participă la implementarea strategiei europene Green Deal prin capacitatea de prelua cantități importante de mărfuri de la transportul rutier contribuind la obținerea dezideratului de neutralitate a emisiilor de carbon până în 2050. Transportul naval este susținut în sinergie și de Mecanismul Interconectarea Europei 221-2027 cu accent deosebit pe modernizarea căilor navigabile. Astfel, POT va urmări finanțarea operațiunilor care să contribuie la îmbunătăţirea gradului de utilizare a porturilor românești.
Investțiile vor viza cu precădere porturile situate pe rețeaua primară a României (Constanta, Sulina, Tulcea, Galați, Brăila, Cernavodă, Călărași, Oltenița, Giurgiu, Corabia, Bechet, Calafat, Drobeta T. Severin, Moldova Noua). Investițiile vor viza infrastructura portuară ce cuprinde cheuri, dane, bazine diguri și alte construcții hidrotehnice similare,, utilitățile pentru serviciile portuare, căile de acces rutier și feroviar, platforme (inclusiv utilitățile aferente). Investițiile privind modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale situate în aria portuară vor fi susținute de această prioritate.
Instalațiile, echipamentele și facilitățile de încărcare/descărcare pot fi finanțate în condițiile respectării regulilor de ajutor de stat.
Se vor finanța operațiuni pentru:
• Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii porturare (inclusiv infrastructura intermodala) în porturile rețelei portuare primare a României,
• Dezvoltarea instalațiilor, echipamentelor și facilităților de încărcare/descărcare în porturile rețelei portuare primare a României
Se așteaptă ca realizarea operațiunilor precizate mai sus să conducă la creșterea volumului de mărfuri operate în cadrul porturilor aflate pe rețeaua primară a României, creșterea ariei deservite de aceste porturi, precum și creșterea tranzitului de mărfuri către vecinii României ce nu au acces la zone maritime.
Beneficiari eligibili: Administratorii porturilor maritime si fluviale situate pe rețeaua primară, Operatori Privati, MTIC
Autoritatile locale nu pot aplica direct dar pot face demersuri ca eventualele proiecte sa includa si infrastructura portuara de la Calafat . Ceea ce este important de stiut la Calafat este ca mare parte a portului se afla deja in proprietatea unui operator privat care este detinut de o persoana de foarte mare calitate care a dorit mereu sa se implice in dezvoltarea orasului .

Iata care sunt posibilitatile de a accesa fonduri europene in mandatul viitor conform axelor aflate inca in consultari Ș

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (DRAFT)
Obiectivele programului:

Cresterea accesului la servicii sociale pentru populatia vulnerabila, cu precadere din mediul rural prin infiintarea si dezvoltarea de servicii sociale la nivel local
Cresterea calitatii serviiciilor sociale destinate persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine pregatit la nivel local si infrastructura adecvata
Reducerea gradului de excluziune sociala pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de suport si servicii accesibile pentru depasirea situatiilor de dificultate in care se afla
Cresterea capacitatii autoritatilor locale de a identifica si evalua nevoile sociale ale comunitatii intru-un mod participativ si de a elabora planuri de actiune adecvate.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (DRAFT)

Prioritatea /AXA 2 – Protejarea dreptului la demnitate socială
În prezent, în România cât și în alte țări, numărul insuficient de locuințe sociale accentuează disparitățile sociale și agravează procesele de integrare social.
Prin Axa 2 se va finanta infrastructura destinata locuintelor sociale, aceasta fiind o foarte importanta masura de suport pentru grupurile vulnerabile din mediul urban, dar si alte infrastructure, precum cea de recuperare pentru veterani si cea pentru memoria victimelor Holocaustului

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (DRAFT)

Prioritatea /AXA 5 – Servicii de suport pentru persoane varstnice
Prin AXA 5 vor fi sprijinite persoanele varstnice, categorie afectata de saracie (veniturile provenind din pensii fiind reduse in Romania), de boli cronice, de izolare si de lipsa serviciilor sociale de ingrijire pentru batrani.
Numarul total de servicii de ingrijire persoane varstnice la domiciliu, licentiate, este de doar 259 la nivel national iar caminele rezidentiale de batrani licentiate sunt insuficiente (557 in toata tara conform MMPS 2020).
Aproximativ 6-7% din populaţia în vârstă a României are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, însă doar 0,23% beneficiază efectiv de astfel de servicii. Persoanele vârstnice fără sprijin din partea familiei sunt expuse unui risc mai mare al sărăciei şi excluziunii sociale, în special femeile în vârstă.
Numărul persoanelor vârstnice fără sprijin familial se aşteaptă să crească pe viitor, mai ales din cauza migraţiei în masă peste hotare a populaţiei active. Prin urmare, în contextul îmbătrânirii accelerate a populației, asigurarea unui spectru larg de servicii adaptate nevoilor specifice vârstnicilor trebuie să constituie o prioritate pentru politica sociala a Romaniei

Majoritatea masurilor de sprijin prin POIDS 2021-2027, vizeaza in cazul Autoritatilor publice locale dezvoltarea capacitatii de a identifica problemele de natura sociala la nivelul comunitatii dar si finantarea solutiilor pentru rezolvarea acestor probleme.

In acest context, pentru ca primaria sa poata derula cu succes proiecte finantate prin POIDS 2021-2027 trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte premergatoare:
– Evaluarea directiei de asistenta sociala din cadrul primariei (nivelul de calificare, competente, acoperirea necesarului de personal pe specializari, responsabilitati)
Corectarea deficientelor interne (calificarea personalului, inclusiv in ceea ce priveste asistenta sociala specializata, adaptarea procedurilor de lucru la metodele actuale de sprijin a persoanelor vulnerabile, etc.)
Centralizarea informatiei – evidenta tuturor grupurilor vulnerabile la nivelul comunitatii, pe categorii, actualizata, conforma cu realitatea (persoane care traiesc sub pragul de saracie, persoane cu diazabilitati care necesita asistenta permanenta, persoane cu dizabilitati in cautarea unui loc de munca, persoane varstnice fara apartinatori, copii care au parasit timpuriu scoala, famili monoparentale, etc

Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 (DRAFT)

POEO urmărește să valorifice potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, în domeniul Ocupării, obiectivul este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială

Intervenții noi pentru abordarea tinerilor, de interes pentru autoritatile publice locale:
• 1.i.1. Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar cu implicarea autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere activități specifice adaptate tinerilor
• 1.i.2. Realizarea de către centrele /cluburile de tineret publice sau private sau de alți actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret, selectați din rândul tinerilor (în special NEET) și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și activare a tinerilor și de înregistrare a acestora

PROGRAMUL OPERATIONAL TRANSPORT (POT) 2021-2027 (DRAFT)

In cadrul acestui program primaria sau consiliul local nu pot accesa direct fonduri pentru majoritatea prioritatilor de investitii dar
va exista o prioritate de investitii foarte importanta care va viza modernizarea infrastructurii portuare pe malul Dunarii, inclus fiind Municipiul Calafat

Prioritatea/AXA 8 – Creșterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor
Transportul naval este alături de transportul feroviar considerat un mod de transport mai prietenos cu mediu și astfel participă la implementarea strategiei europene Green Deal prin capacitatea de prelua cantități importante de mărfuri de la transportul rutier contribuind la obținerea dezideratului de neutralitate a emisiilor de carbon până în 2050. Transportul naval este susținut în sinergie și de Mecanismul Interconectarea Europei 221-2027 cu accent deosebit pe modernizarea căilor navigabile. Astfel, POT va urmări finanțarea operațiunilor care să contribuie la îmbunătăţirea gradului de utilizare a porturilor românești.
Investțiile vor viza cu precădere porturile situate pe rețeaua primară a României (Constanta, Sulina, Tulcea, Galați, Brăila, Cernavodă, Călărași, Oltenița, Giurgiu, Corabia, Bechet, Calafat, Drobeta T. Severin, Moldova Noua). Investițiile vor viza infrastructura portuară ce cuprinde cheuri, dane, bazine diguri și alte construcții hidrotehnice similare,, utilitățile pentru serviciile portuare, căile de acces rutier și feroviar, platforme (inclusiv utilitățile aferente). Investițiile privind modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale situate în aria portuară vor fi susținute de această prioritate.
Instalațiile, echipamentele și facilitățile de încărcare/descărcare pot fi finanțate în condițiile respectării regulilor de ajutor de stat.
Se vor finanța operațiuni pentru:
• Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii porturare (inclusiv infrastructura intermodala) în porturile rețelei portuare primare a României,
• Dezvoltarea instalațiilor, echipamentelor și facilităților de încărcare/descărcare în porturile rețelei portuare primare a României
Se așteaptă ca realizarea operațiunilor precizate mai sus să conducă la creșterea volumului de mărfuri operate în cadrul porturilor aflate pe rețeaua primară a României, creșterea ariei deservite de aceste porturi, precum și creșterea tranzitului de mărfuri către vecinii României ce nu au acces la zone maritime.
Beneficiari eligibili: Administratorii porturilor maritime si fluviale situate pe rețeaua primară, Operatori Privati, MTIC
Autoritatile locale nu pot aplica direct dar pot face demersuri ca eventualele proiecte sa includa si infrastructura portuara de la Calafat