ANUNT INCHEIERE PROIECT

0
1445
ANUNT INCHEIERE PROIECT
“ Diversificarea activitatii din cadrul si in afara sectorului acvaculturii si
pisciculturii prin implementarea unor tehnici inovative de productie
articole de imbracaminte si crearea de noi locuri de munca, pe teritoriul
GLP „Dunarea Dolj””
SC ANDRAGRIG COUTURE SRL a implementat proiectul cu titlul “Diversi%carea
activitatii din cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii prin
implementarea unor tehnici inovative de productie articole de imbracaminte si
crearea de noi locuri de munca, pe teritoriul GLP „Dunarea Dolj””, cod SMIS
129316, in baza contractului de %nantare nr. 228/12.04.2019.
Proiectul a fost co%nantat din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri
Maritime 2014-2020, Masura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locala, Masura 3 – Diversi%carea activitatilor din cadrul si in afara sectorului
acvaculturii si pisciculturii (din cadrul implementarii strategiei de dezvoltare
locala a Asociatiei Grup Local Pescaresc “Dunarea Dolj”)
Bene%ciarul proiectului : SC ANDRAGRIG COUTURE SRL
Perioada de implementare: 12 luni
Valoare totala a proiectului a fost de 329.757,76 lei, din care: Fondul
European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM): 222.586,48 lei, Buget
national: 74.195,50 lei si Bene%ciar: 32.975,78 lei.
Obiectivul general al proiectului a constat diversi%carea activitatilor si
crearea de locuri de munca in cadrul si in afara sectorului acvaculturii si
pisciculturii si corespunde cu obiectivul masurii.
Obiectivele specice ale proiectului
OS1 – Achizitia de bunuri si servicii
OS2 – Crearea a doua locuri de munca
OS3 – Inovare
OS4 – Accesul publicului la rezultatele proiectului
Persoana de contact:
Manager proiect : Grigorie Alexandra-Stefania
Tel/email: 0787634226/ grigorieandra@yahoo.ro