Anunt demarare proiect

0
1245
ANUNT INCEPERE PROIECT
“Implementarea unor servicii inovative de cartografiere la nivelul teritoriului
GLP “Dunarea Dolj” si crearea de locuri de munca prin diversificarea
activitatilor din cadrul si in afara sectoriului acvaculturii si pisciculturii”
SC PRINTED-MEMORIES SRL anunta demararea proiectului cu titlul “Implementarea
unor servicii inovative de cartografiere la nivelul teritoriului GLP “Dunarea Dolj” si
crearea de locuri de munca prin diversificarea activitatilor din cadrul si in afara
sectoriului acvaculturii si pisciculturii”, cod SMIS 129307, in baza contractului de
finantare nr. 219/21.03.2019.
Proiectul este cofinantat din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri
Maritime 2014-2020, Masura III.3 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locala, Masura 3 Diversificarea activitatilor din cadrul si in afara sectorului
acvaculturii si pisciculturii (din cadrul implementarii strategiei de dezvoltare
locala a Asociatiei Grup Local Pescaresc “Dunarea Dolj”)
Beneficiarul proiectului : SC PRINTED-MEMORIES SRL
Perioada de implementare: 12 luni
Valoare totala proiect: 322.893,20 lei , din care: Fondul European pentru Pescuit
si Afaceri Maritime (FEPAM): 217.952,91 lei, Buget national: 72.650,97 lei si
Beneficiar: 32.289,32 lei.
Obiectivul general al proiectului este diversificarea activitatilor si crearea de
locuri de munca in cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii si
corespunde cu obiectivul masurii.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS1 Achizitia de bunuri si servicii
OS2 Crearea a doua locuri de munca
OS3 Inovare
OS4 Accesul publicului la rezultatele proiectului
Persoana de contact:
Manager proiect : Ispas Raluca Costinela
Tel/email: 0761191260/ ralucaguta@outlook.com