Anunt incepere proiect

0
1036
Data: 15/04/2019
ANUNT INCEPERE PROIECT
“ Diversificarea activitatii din cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii
prin implementarea unor tehnici inovative de productie articole de imbracaminte si
crearea de noi locuri de munca, pe teritoriul GLP „Dunarea Dolj””
SC ANDRAGRIG COUTURE SRL anunta demararea proiectului cu titlul “Diversificarea
activitatii din cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii prin implementarea
unor tehnici inovative de productie articole de imbracaminte si crearea de noi locuri de
munca, pe teritoriul GLP „Dunarea Dolj””, cod SMIS 129316, in baza contractului de
finantare nr. 228/12.04.2019.
Proiectul este cofinantat din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime
2014-2020, Masura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, Masura 3 –
Diversificarea activitatilor din cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii (din
cadrul implementarii strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei Grup Local Pescaresc
“Dunarea Dolj”)
Beneficiarul proiectului : SC ANDRAGRIG COUTURE SRL
Perioada de implementare: 12 luni
Valoare totala proiect: 329.757,76 lei, din care: Fondul European pentru Pescuit si Afaceri
Maritime (FEPAM): 222.586,48 lei, Buget national: 74.195,50 lei si Beneficiar: 32.975,78
lei.
Obiectivul general al proiectului este diversificarea activitatilor si crearea de locuri de
munca in cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii si corespunde cu
obiectivul masurii.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS1 – Achizitia de bunuri si servicii
OS2 – Crearea a doua locuri de munca
OS3 – Inovare
OS4 – Accesul publicului la rezultatele proiectului
Persoana de contact:
Manager proiect : Grigorie Alexandra-Stefania
Tel/email: 0787634226/ grigorieandra@yahoo.ro