Raport de activitate al Politiei de Frontiera Dolj

  0
  48
  • Traficul de călători şi de mijloace de transport:
   – În cursul anului 2018, prin punctele de trecere a frontierei de pe raza
   judeţului Dolj au tranzitat frontiera peste 1.500.000 persoane i 1.000.000
   mijloace de transport.
   – Cele mai mari valori de trafic au fost înregistrate la Punctul de Trecere a
   Frontierei Calafat pe unde au trecut aproximativ 1.400.000 persoane si
   922.000 de mijloace de transport.
   Migra ia ilegală:
   În anul 2018, poliţiştii de frontieră doljeni au depistat114 persoane implicate
   în migraţia ilegală, cercetate pentru tentativă de trecere şi trecere frauduloasă a
   frontierei de stat, acestea fiind descoperite atât la frontiera verde, cât i în punctele
   de trecere a frontierei de stat. Totodată, au fost identificate şi 20 persoane cu rol de
   călăuze implicate în traficul de migranţi.
   Dinpunctdevederealnaionalităilor,seremarcăunnumărmaimareal 
   cetă enilor din Irak i Siria. 
   Caz semnificativ
   În data de 07.06.2018, la ora 03.30, la Punctul de Trecere a Frontierei
   Calafat, jude ul Dolj, s-a prezentat pentru a intra în ţară, un cetăţean turc la volanul
   unui autocamion, marca Volvo, acesta transportând textile şi plastice din Turcia
   pentru Olanda. Cu ocazia controlului specific, poli i tii de frontieră au descoperit în 
   interiorul compartimentului de marfă, 26 de cetăţeni străini ascunşi printre textile.
   Conform protocolului româno-bulgar, cei în cauză au fost predaţi Poliţiei de
   Frontieră Bulgare, în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale
   ce se impun.
   Traficul ilicit cu produse din tutun
   AvândînvederefaptulcăfrontieraasiguratădeS.T.P.F.Doljare
   particularită ile unei frontiere interne a Uniunii Europene, fenomenul infrac ional al 
   traficului ilicit cu produse din tutun, prezent în zona de responsabilitate, s-a
   manifestat doar pe sensul de intrare în ţară.
   În anul2018, la nivelul judeuluiDolj, au fost confiscate aproximativ33.000
   ţigarete, în valoarea de aproximativ 20.000 lei, de provenienţă Bulgaria, Serbia i
   Turcia.
   Traficul cu arme, muniţii i substan e interzise
   Înanul2018,aufostînregistratepatrucazuriprivindinfracţiunilaregimul
   armelor si muniţiilor i două cazuri cu substan e interzise. 
  • Cazuri semnificative
   – În data de 12.03.2018, pe sensul de ie ire din ară, la Punctul de 
   Trecere a Frontierei Calafat, asupra unui cetă ean pakistanez a fost
   descoperită o pu că cu aer comprimat de culoare neagră, cu pat din
   material plastic, marca Gamo, model WHISPER MAXXIM , calibru
   5.5 mm i două cutii metalice inscrip ionate GAMO MAGNUM 
   ENERGY ce conţineau fiecare câte 250 diaboluri metalice, calibru
   5.5mm.
   – În data de 23.03.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat,
   jude ul Dolj, poli i tii de frontieră au depistat în comun cu autorităţile  
   bulgare, un autoturism condus de un cetă ean bulgar, care s-a prezentat
   pentru a intra în tară, având ascunse în interiorul autoturismului, în
   spa ii special amenajate, 12 pachete, în greutate de aproximativ 500
   grame fiecare, ce con ineau heroină.
   Traficul cu auto furate
   Unaltdomeniualinfracţionalităţiitransfrontaliere,îlreprezintătraficul
   internaţional cu autovehicule furate.
   În anul 2018, au fost descoperite în punctele de frontieră de pe raza judeţului
   Dolj un număr de 16 autovehicule, care au fost indisponibilizate până la finalizarea
   cercetărilor.
   Încomitereaacestuitipdeinfracţiuneaufostimplicaiînmaremajoritate
   cetăţenii români si bulgari.
   Dreptul de proprietate intelectuală
   Protejareadrepturilordeproprietateintelectuală,aflatăînatenţia
   organismelor internaţionale, a fost abordată ca o problemă prioritară.
   Înanul2018,aufostînregistrateşaptecazuridebunuricontrafăcutecu
   articole de îmbrăcăminte, purtând însemnele unor firme consacrate, procurate din
   Turcia, în valoare de peste 2.260.000 lei, dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de
   marcă.
   Caz semnificativ
   Îndatade08.09.2018,pesensuldeintrareînţarăs-aprezentatuncetăean
   bosniac conducând camionul marca Man, înmatriculat în Bosnia Her egovina, în
   care au fost descoperite în compartimentul marfă, pe podea, în zona de mijloc, sub
   alte colete, 33 de pachete con inând 3.331 articole în valoare de 445.100 lei,
   susceptibile de a fi contrafăcute.
  • Cooperarea interinstituţională:
   S.T.P.F. Dolj cooperează, în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii
   transfrontaliere cu structurile M.A.I. din judeţ (inspectoratele judeţene de poliţie,
   jandarmi sau aviaţie), cu structurile judiciare, cu organele administraţiei publice
   locale, cu serviciile deconcentrate ale ministerelor, precum şi cu reprezentanţii
   societăţii civile.
   Cooperarea internaţională:
   Pentru rezolvarea situaţiilor apărute la frontieră, S.T.P.F. Dolj cooperează cu
   structurile similare din Republica Bulgaria, precum şi cu Centrele / Punctele de
   contact care funcţionează la nivelul frontierelor române.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here