ECOSUD blocheaza gunoiul in Dolj pentru ca vor bani mai multi ! Autoritatile se lupta cu aceasta firma sa deblocheze situatia !

  0
  61

  Masterplanul de Deşeuri din Dolj, în valoare de 54 de milioane de euro, pentru care s-a obţinut finanţare europeană în urmă cu cinci ani, a devenit una dintre cele mai mari probleme din judeţ. Proiectul s-a blocat la poarta Depozitului de la Mofleni, care nu-i permite operatorului desemnat, Iridex, să aducă deşeurile din localităţile rurale.

  Ridicarea gunoiului în judeţul Dolj este o problemă la acest moment, operatorul pentru Masterplanul de gunoi este în imposibilitate să demareze colectarea. Din cele 110 localităţi ale judeţului, doar 11 mai au contract cu un operator de salubritate, restul stau cu deşeurile menajere şi reciclabile neridicate de o lună. Motivul, operatorul – Iridex Group Salubrizare SRL – desemnat în urma unei licitaţii făcute de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ să se ocupe de colectarea și transportul gunoiului din întregul județul, nu are unde să-l depoziteze. Data la care Iridex trebuia să demareze colectarea deşeurilor era 19 decembrie 2018, ceea ce nu s-a întâmplat nici până în prezent. „Una dintre principalele obligaţii ce trebuie îndeplinită de către delegat – Iridex- în perioada de mobilizare este distribuirea recipientelor de colectare a deşeurilor şi amenajarea zonelor de colectare a deşeurilor. În urma amenajării zonelor de colectare a deşeurilor, locuitorii au depozitat deşeurile generate. Deoarece SC Eco Sud SA a evitat finalizarea demersurilor necesare acceptării la depozitare a deşeurilor, Iridex Group Salubrizare SRL a fost în imposibilitatea de a începe prestarea serviciilor de colectare a deşeurilor din zonele amenajate. Avâd în vedere perioada lungă de timp (aproape șase luni), în zonele de colectare s-au acumulat cantităţi mari de deşeuri, acestea putând deveni focare de infecţii, ce pot fi răspândite atât în judet, cât şi în alte judeţe. Efectele acestui fapt sunt: nerealizarea în mod corespunzător a serviciului de salubrizare; perpetuarea gestionării necorespunzătoare a deșeurilor. Așa cum am precizat mai sus, până la soluționarea depozitării deșeurilor menajere, Iridex Group Salubrizare nu va putea începe colectarea acestora. Au fost analizate şi variante alternative de asigurare a primirii deşeurilor reziduale la alte depozite conforme din judeţele învecinate, incluzând solicitarea acceptului de principiu al autorităţilor responsabile asupra posibilităţilor de implementare a acestor modificari. Încă din luna august 2018, Iridex ar fi putut începe prestarea activităţilor ce fac obiectul contractului într-una din cele şase zone de colectare ale judeţului Dolj, dacă ar fi fost rezolvată problema depozitării gunoiului, iar până la data de 18 decembrie estimam că Iridex ar putea începe prestarea activităţilor ce fac obiectul contractului în tot judeţul Dolj, exclusiv Municipiul Craiova, unde nu au fost finalizate elemente ale infrastructurii de colectare (containerele îngropate). Prețul perceput de către Eco Sud în prezent este 19,27 euro fără TVA, 22,93 euro cu TVA, conform HCL a Municipiului Craiova 504/2017“, spun reprezentanţii Iridex Group Salubrizare într-un răspuns transmis GdS.

  Într-adevăr, singurul depozit ecologic realizat în conformitate cu cerințele Uniunii Europene aflat în județul Dolj este Depozitul Ecologic de Deșeuri Urbane și Industriale Asimilabile Mofleni, dar acesta nu permite depozitarea gunoiului menajer din judeţ, pe motiv că nu are o relaţie contractuală cu firma în cauză şi nici cu ECODOLJ. „Nu au un contract cu noi, nici Iridex, nici Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, nici o altă entitate. Noi suntem dispuşi să încheiem un contract cu oricare dintre ei, dacă acceptă tariful solicitat de noi, aşa rezultă din Ordinul 109 al ANRSC. Există cadru legal care spune că, eu ca şi operator, trebuie să îmi acopăr prin tariful practicat toate cheltuielile. Dânşii trebuie să accepte costurile depozitului şi să semneze un contract. Nu suntem reticenţi, dar nu pot să prestez un serviciu la un tarif pe care dânşii mi-l impun. Este vorba de 19 euro fără TVA/tonă. Noi am am solicitat în jur de 26 de euro/tonă şi ei nu sunt de acord. Când au demarat Masterplanul, acum șase – șapte ani, am vorbit şi ulterior nu s-a mai discutat nimic. Se spunea că trebuie să încheiem un act adiţional, dar nu s-a ajuns aici. Doljul este singurul judeţ unde nu ne putem înţelege cu autorităţile. În concluzie, nu există niciun act comercial în judeţul Dolj încheiat cu Iridex sau vreo altă entitate care să mă oblige să primesc în depozit deşeurile menajere din judeţ. Pentru acest motiv există o acţiune în instanţă. Dacă instanţa decide că trebuie să acceptăm depozitarea deşeurilor menajere din judeţ, nu ne putem opune deciziilor instanţei“, a precizat Dan Stănoaia, reprezentant Eco Sud.

  ECODOLJ nu poate clinti Eco Sud

  ECODOLJ spune, la rândul ei, că a încercat pe cale amiabilă să semneze un document/contract/act adițional cu administratorul Depozitului Ecologic Mofleni – Craiova. Numai că rezultatul a fost negativ, iar majoritatea localităţilor rurale din judeţ stau cu gunoiul în propria ogradă, iar cetăţenii cu pubelele primite în custodie de la Iridex pline cu deşeuri menajere şi neridicate. „ECODOLJ a purtat o corespondenţă vastă cu administratorul Depozitului Ecologic Mofleni-Craiova şi a încecat să încheie un act adiţional la contractul nr. 17/5.06.2002, document care să detalieze modalitatea concretă de preluare a deșeurilor din județ.

  Având în vedere că nu s-a primit niciun răspuns concret din partea Eco Sud SA, au fost sesizate toate autoritățile cu competențe în domeniu, respectiv: Garda Națională de Mediu, Garda de Mediu Dolj, Agenția Națională de Mediu, Agenția de Mediu Dolj, Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, AM POIM, ANRSC, Instituția Prefectului Dolj, Consiliul Județean Dolj, Primăria Municipiului Craiova. Am solicitat către alte județe să ne sprijine în preluarea deșeurilor din județul Dolj, demers la care nu am primit niciun răspuns până în prezent. Proiectul SMID Dolj cuprinde toate etapele necesare managementului deșeurilor municipal, respectiv etapa de colectare separată, transportul și transferul acestora în vederea tratării prin compostare a deșeurilor biodegradabile, eliminării la depozitul ecologic a deșeurilor reziduale, precum și sortarea și valorificarea deșeurilor reciclabile, sistemul creat în urma implementării proiectului vizând întreaga populație a județului.

  Depozitul de la Mofleni a fost integrat în sistemul judeţean de salubrizare în data de 14.01.2013 printr-un Angajament (Protocol) încheiat între judeţul Dolj, Primăria Craiova şi SC Eco Sud SA, Angajament care a stat la baza semnării contractului de finanțare pentru proiectul SMID Dolj.

  În acord cu angajamentul asumat prin Tratatul de aderare și în deplină concordanță cu legislația Uniunii Europene aplicabilă, proiectul trebuie să facă posibilă atingerea unor obiective. Neatingerea obiectivelor atrage sancțiuni asupra tuturor autorităților responsabile de gestionarea deșeurilor nu numai la nivel local, ci și național, fiind obligații asumate prin Tratatul de aderare, putând conduce la activarea procedurii de infringement pentru România, cu consecințe evident nefavorabile asupra autorităților locale pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor“, a precizat Adela Plăcintescu, reprezentanta ECODOLJ.

  Să deschidă instanţa poarta Eco Sud

  Ajunsă cu cuţitul la os şi pentru că nu a găsit pârghii prin care să convingă Eco Sud să permită depozitarea deşeurilor menajere colectate din judeţul Dolj la Depozitul de la Mofleni, ECODOLJ a acţionat în instanţă, prin ordonanţă preşedinţială, administratorul depozitului. Instanţa trebuie să decidă dacă Eco Sud trebuie sau nu să primească gunoiul din judeţ la Depozitul de la Mofleni. Numai că şi aici se bate pasul pe loc, fiindcă instanţa Tribunalului Dolj din decembrie 2018 şi până la ultimul termen 16.01.2019 îşi dispută competenţa, ba pe contencios-administrativ, ba pe civil.

  „S-a formulat acțiune în instanță pentru obligarea SC Eco Sud să primească în Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova deșeurile generate în aria administrativ- teritorială a localităților din județul Dolj. Noi am introdus acţiunea pe contecios-administrativ, la al doilea termen s-a decis că speţa este de competenţa secţiei civile. S-a mutat dosarul de la contecios, la civil. Acum, se pare că la secţia civilă se ridică din nou problema de competenţă. La termenul din data de 16.01.2019, instanţa a admis excepţia necompetenţei material-procesuale a Secţiei a II-a Civilă a Tribunalului Dolj şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei I Civilă. Noi nu putem să le plătim alt preţ faţă de ce achită municipiul Craiova. Masterplanul şi aplicaţia de finanţare au fost conturate pe nişte principii, unul dintre ele era că urmează să se integreze depozitul în sistem şi tariful să fie acelaşi ca pentru municipiul Craiova. În această formă a fost depozitul integrat în proiect. Acum nu le mai convine preţul. Cu Primăria Craiova se judecă la acest moment tot din acest motiv. Iniţial, am purtat tot felul de discuţii, pentru că au nişte pretenţii financiare, dar eu nu am identificat o formă legală prin care să le dau altă sumă. De trei termene de judecată nu se poate stabili instanţa de judecată, când este vorba despre deşeuri menajere“, a mai spus Adela Plăcintescu.

  Gunoiul din Dolj, interzis la Depozitul EcoSud

  Doljenii aşteaptă cu pubelele pline

  „Vântul adună gunoiul la noi în localitate. Aşteptăm. Am primit pubelele de la Iridex, dar nimeni nu ridică deşeurile de la populaţie sau clopotele cu deşeuri reciclabile. Noi le-am solicitat să ne spună când vor începe colectarea. Nu avem niciun răspuns. Oamenii sunt şi ei nemulţumiţi, întreabă mereu, dar nu ştim ce să le răspundem, că nu depinde de noi“, spune primarul localităţii Sadova.

  Alte localităţi doljene se găsesc într-o situaţie mai fericită, dacă se poate spune aşa, deoarece o parte a gospodăriilor au încă încheiate contracte cu un operator de salubritate, restul localnicilor aruncă deşeurile „pe unde apucă“. „În prezent, unii dintre cetăţenii din comună mai au contracte cu Salubritatea. Restul aşteptăm implementarea Masterplanului. Iridex a venit, ne-a adus clopotele pentru colectare selectivă, a dat către cetăţeni pubele, iar oamenii vor plăti colectarea prin Taxe şi Impozite. Am înţeles că ar fi ceva probleme cu Depozitul de la Mofleni. Dacă se rezolvă cu depozitul şi noi ne-am mobiliza şi i-am învăţa pe oameni că este bine să colecteze selectiv. La acest moment, Iridex nu ridică nici deşeurile reciclabile din acele clopote pe care ni le-au adus în localitate“, afirmă primarul comunei Bucovăţ, Cristian Tuţă. Situaţia este similară chiar şi pe raza comunei Malu Mare, culmea localitatea în care îşi are sediul chiar operatorul Iridex. „În comuna Malu Mare, unii localnici au contracte cu SC Salubritate, circa 2.000 de contracte, restul… Viitorul operator, Iridex, a împărţit pubele, a făcut contract de custodie cu cetăţenii, iar cu noi, la acest moment, a încheiat contract pentru acele clopote. Plata colectării şi transportului se va face prin Taxe şi Impozite, probabil lunar, în momentul în care primim facturile. Am înţeles că au probleme cu Eco Sud, dar că această stare s-ar rezolva până în luna februarie“, explică primarul localităţii Malu Mare, Ilie Dodocioiu.

  La fel se întâmplă şi în comuna Mischii. „Este o întreagă poveste cu gunoiul. Avem pubelele pentru colectarea selectivă pe care le-a adus Iridex. Sunt pline la acest moment şi oamenii au pus pe jos. Mai avem câteva contracte cu Salubritatea, vreo 300, aşa prin Iridex trebuie să ridice toată lumea. Am înţeles că cei de la Depozitul de la Mofleni nu-i lasă să ducă gunoiul din judeţ acolo, deşi am văzut prin mass-media că mai degrabă ar aduce gunoi din Italia, iar de la noi nu vor să primească. Eu îmi doresc să intre odată Iridex, pentru că au dotat cetăţenii cu pubele, au adus clopotele pentru colectare selectivă“, este de părere Gheorghe Popa, primarul comunei Mischi.

  Cu jandarmii peste Eco Sud

  „În acest moment, sunt probleme pe mai multe componente ale Masterplanului, cum ar fi containerele îngropate şi problema cu Depozitul de la Mofleni care nu permite accesul deşeurilor din judeţ. Noi suntem o victimă colaterală a disputei dintre Primăria Craiova şi Eco Sud. În prezent, în unele localităţi din judeţ se colectează, în altele nu. De exemplu, Calafatul are contract direct cu Eco Sud. Suntem la acest moment în instanţă şi noi, şi Primăria Craiova şi tragem speranţă că până în primăvară se va găsi o soluţie. Dacă nu, noi putem să alegem şi calea de forţă. Prin ordin de prefect putem să mergem cu jandarmii şi să-i obligăm să ne lase să ducem gunoiul“, a precizat Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Județean Dolj, joi, într-o conferinţă de presă. gds.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here