Sfânta Marie Mică 2019: Tradiții, obiceiuri de Nașterea Maicii Domnului

0
983

Nașterea Maicii Domnului. Prăznuită pe data de 8 septembrie și celebrată deopotrivă de ortodocși cât și de catolici, Nașterea Maicii Domnului este considerată prima mare sărbătoare din anul bisericesc.

 Chiar dacă în Sfânta Scriptură nu se oferă informații despre Nașterea Maicii Domnului, datorită Sfintei Fecioare, Fiul Domnului S-a întrupat, a biruit moartea și a dăruit oamenilor viață veșnică în Împărăția Cerurilor. În data de 8 septembrie, citiți rugăciunea de mai jos, pentru a avea liniște în casă și bunăstare.

„Naşterea Ta a strălucit bucurie celor ţinuţi în legătura întristării, Şi până la marginile lumii s-au vestit minunile ca prinos al mângâierii, Cea Care a răsărit din pântece neroditor naşte rămânând Fecioară curată, Şi pe Cel Neapropiat serafimilor Îl arată lumii cu Trup ca O Rază prea luminată.

Vestirea Arhanghelului Gavriil s-a plinit şi Rodul rugăciunii stăruitoare S-a arătat pe pământ. Cea închipuită în oglinda proorocească Se arată cu trupul pe pământ, gătindu-Se să primească întru Sine pe Cel Nearătat. Pentru aceasta, Maică Prealăudată, la judecată nu vădi înaintea Stăpânului păcatele noastre şi şterge cu roua milostivirii Tale toate nedesăvârşirile noastre şi aşterne vălul uitării peste nedreptăţile noastre.

Corabie a milostivirii Te ştim, Care porţi pe Cei încărcaţi de povara păcatelor la limanul mântuirii. Nu ne uita pe noi, cei rătăciţi, care ne primejduim a cădea în adâncul deznădăjduirii. Cetate a Împăratului veacurilor eşti, înconjurată de trâmbiţele biruinţei, adică de Sfinţii Îngeri, cei slujitori ai tainelor dumnezeieşti.

Întăreşte şi cetatea inimii noastre, apărându-o de săgeţile gândurilor viclene, ca neîncetat să fie înconjurată de curgerile rugăciunii curate.

fânta Marie Mică 2019: Nașterea Maicii Domnului este prima sărbătoare de cruce roșie din noul an bisericesc, care a început la 1 septembrie. Iată care sunt tradițiile, suprestițiile acestei mari sărbători și de la ce reguli nu trebuie să se abată credincioșii

Sfânta Marie Mică sau Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare veche. În secolul al VI-lea, Sfântul Român Melodul a compus condacul și icosul acestui praznic, iar în secolul al VIII-lea, Sfântul Ioan Damaschin a alcătuit Canonul ce se cântă la slujbă Utreniei.

Sfânta Marie Mică sau Nașterea Maicii Domnului are ca dată de prăznuire 8 septembrie, aleasă dintr-un motiv întemeiat. Această dată reprezintă ziua sfințirii unei biserici închinată Maicii Domnului la Ierusalim, de către împărăteasa Eudoxia, la începutul secolului al V-lea.

Sfânta Marie Mică 2019: Tradiții, obiceiuri de Nașterea Maicii Domnului

Nu se fac treburi gospodărești. Potrivit tradiției populare, la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, ca de altfel la orice mare sărbătoare, nu se fac treburi gospodărești, nu se spală rufe, nu se face curățenie în casă, că să nu se atragă răul.

Ghinion imens pentru bărbați și femei dacă lucrează de Sfântă Mărie! Ziua de dinaintea sărbătorii şi ziua de după aduc ghinion celor care lucrează – bărbaţii se vor lovi, iar femeile vor avea mâncarea arsă.

Superstiții de boală! În unele zone există chiar superstiţia conform căreia dacă găteşti înainte sau după Sfânta Maria Mică, ţi se varsă oală cu mâncare şi îi arde pe copii. O altă superstiţie românească spune că cei care mănâncă gătit la foc în aceste zile vor atrage asupra lor boli care îi pocesc.

Sfânta Marie Mică 2019: Ce înseamnă numele ”Maria”

Nașterea Fecioarei Maria, prăznuită în fiecare an la data de 8 septembrie, este o mare sărbătoare pentru românii care-i poartă numele. Astfel că, de Sfânta Marie Mică, aproximativ 2,2 milioane de români își vor ura ” La mulți ani!”. Dintre aceștia, aproximativ 1,8 milioane sunt femei ce poartă numele de Maria, aproximativ 270.000 femei ce poartă numele de Mariana și în jur de 51.000 femei ce poartă numele de Marinela.

Numele de „Maria” provine din ebraicul „Aia”, care înseamnă „Domn” și se tâlcuiește „Doamnă”, deoarece ea domnește și stăpânește peste cele cerești și pământești că Maica a lui Dumnezeu.

În ziua de Sfânta Maria își mai sărbătoresc onomastica și persoanele care poartă numele de: Marian, Marin, Mioara, Mia, Maricica, Marița, Marina, Marilena, Mari, Mărioara, Meri, Măriuța, Mara, Marioara, Marusia, Ana-Maria, Mimi, Marinel. 

Troparul Praznicului Nașterii Maicii Domnului  

Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din ține a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și, dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; și, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață ve