Pensiune turistica si restaurant cu specific pescaresc la Calafat – investitie privata cu fonduri europene !

  0
  428
  COMUNICAT DE PRESĂ
  Calafat, 17 ianuarie 2019
  SC TINA GUEST HOUSE SRL anu tă începerea proiectului « CONSTRUIRE ŞI DOTARE
  RESTAURANT PESCĂRESC ŞI PENSIUNE TURISTICĂ „TINA – CASTEL DIN AMINTIREA
  PODĂRIŢEI” CU REGIM DE INĂLŢIME P+1, ÎMPREJMUIRE ŞI AMENAJARE INCINTĂ,
  REALIZARE BAZIN ETANŞ VIDANJABIL – cod SMIS 107839», finan at prin Programul
  Opera ional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii PU4 –
  Cre terea gradului de ocupare a for ei de munca i sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.2 –  
  Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunită ii
  (inclusiv costuri de func ionare i animare),   în baza contractului de finan are nerambursabilă nr.
  167/10.12.2018 încheiat cu Ministerul Agriculturii i Dezvoltării Rurale – prin Direc ia Generală 
  de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional de Pescuit i Afaceri 
  Maritime.
  Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 990.730,69 lei, din care:
  – 668.743,22 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM
  – 222.914,40 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national
  – 99.073,07 lei cofinan are eligibilă Tina House Guest SRL.
  Proiectul se va implementa în perioada 10.12.2018 -10.06.2020 şi a fost selectat de către
  Asociaţia Grup Local Pescăresc Dunărea Dolj în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
  Obiectiv:
  Proiectularedreptobiectiv
  introducerea pe piaţa locală a unui pachet inovativ complex de
  serviciiînindustriaturismuluispecificpescăresc.
  Prin proiectul propus, SC TINA GUEST HOUSE SRL va înfiinţa o pensiune turistică ‘Tina-castel din amintirea Podăriţei’ cu o
  capacitate de 4 camere duble şi un restaurant cu specific pescăresc – 40 de locuri unde se pot servi preparate tradiţionale şi moderne.
  Printr-o dezvoltare creativă de marketing inovativ şi organizaţional, TINA GUEST HOUSE SRL
  îşi propune să participe activ la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic în scopul
  asigurării şi diversificării unor servicii cu specific pescăresc.
  Rezultate asteptate :
  – Înfiinţarea unei capacităţi de cazare – 4 camere (8 locuri) şi a unui restaurant cu specific
  pescăresc cu o capacitate de 40 de locuri.
  – Crearea a 5 locuri noi de muncă cu normă întreagă.
  Date de contact: telefon 0730501133, e-mail office.tinaguesthouse@ gmail.com .
  Facebook Comments

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here